O tym, co ważne dla młodego pokolenia...

kapsulaczasu„Książka najwierniejszym towarzyszem w podróży życia” to słowa Jarosława Iwaszkiewicza, a jednocześnie tytuł Miejskiego Konkursu Literackiego, który od kilku lat organizuje Szkoła Podstawowa nr 20 w Bydgoszczy. Propozycja cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. 

W tym roku szkolnym zaproszono miłośników fantastycznej prozy Rafała Kosika.

W I etapie uczniowie wykazywali się jak najlepszą znajomością treści wymienionych w regulaminie powieści. Udało się to 38 finalistom, którzy w drugim etapie musieli napisać list do przyszłego pokolenia młodych ludzi, o tym, co jest dla nich ważne, o współczesnych wartościach, radościach, problemach i troskach. Dodatkowo należało zaprojektować kapsułę czasu w formie przestrzennej i oprócz listu umieścić w niej przedmiot reprezentujący epokę.

W obu etapach można było uzyskać max. liczbę punktów: 150.

Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny, literacki, językowy, ortograficzny, interpunkcyjny, a kapsuły odznaczały się kreatywnością i estetycznym wykonaniem.

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 31 uzyskali następujące wyniki:

Maja Bartoszewska i Michalina Rega - I miejsce (139 p.)

Weronika Różalska i Mateusz Orliński - III miejsce (123 p.).

Serdecznie gratulujemy sukcesu, wytrwałości i zaangażowania pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią.

Dyplomy oraz nagrody zostaną dowiezione do sekretariatu przed końcem roku szkolnego.

Anna Pol