Good Handwriting

"If you are wise
You will organize
You handwriting always
To be the right size.
The shape is important
Round and neat
Using your hands
Not your feet". 

22 marca 2019 odbyło się dyktando z języka angielskiego dla klas 4 i 5. Wzięło w nim udział bardzo dużo uczniów, którzy chcieli sprawdzić się w trudnej sztuce pisania ze słuchu z języka obcego. Najlepiej poradzili sobie: 

z klas czwartych: Paweł Dębicki, Nadia Lewandowska, Maria Minkiewicz
 
z klas piątych: Magdalena Foksińska, Jacob Gruszka, Zofia Czarnecka, Aleksander Meysner 
 
Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału, a zwycięzcom  serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów językowych.
 
Agata Piskorz i Zuzanna Bekisz-Michalska