„MARIAN REJEWSKI: MATEMATYK I KRYPTOLOG Z BYDGOSZCZY”

Klasa 1cp 12.05.2015r. uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Celem zajęć było:

Program spotkania obejmował:

Dzieci wyszły dumne z naszego wielkiego rodaka oraz z własnych umiejętności kryptologicznych.

autor: Dorota Hernet