Kl. 2c na lekcji ekologicznej ścieżce

W czwartek 15.06.2019r. kl.2c brała udział w zajęciach na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ProNatura. Zorganizowano tam ścieżkę edukacyjną, która obejmowała zwiedzanie infrastruktury zakładu z przewodnikiem oraz prezentacji multimedialnej. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne jest wyrobianie właściwych nawyków w gospodarce odpadami już od najmłodszych lat. Podczas spaceru po obiekcie zobaczyły m.in. centralną dyspozytornię, pomieszczenia techniczne i tzw. „bunkier na odpady”.  Prowadzona przez ProNaturę edukacja ekologiczna ma na celu rozwijanie dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację, aż po budowanie świadomości, że odpady mogą być wykorzystane jako surowiec energetyczny. Świadomość zagrożeń oraz szans na zdrowe życie w zgodzie z naturą przyniesie być może efekt globalny w postaci czystego środowiska naturalnego. Dzieci otrzymały słodki poczęstunek i gadżety w postaci papierowych szablonów śmieciarek do samodzielnego wycinania i sklejanja.

Bardzo dziękujemy pani Agnieszce Pleszewskiej za umożliwienie nam udziału w tej ciekawej wycieczce.

Dorota Hernet