Lekcja patriotyzmu

Majowe święta narodowe były okazją do zorganizowania przez Muzeum Oświaty zajęć edukacyjnych „Znam barwy i symbole narodowe”. Uczestniczyła w nich klasa 3cp. Celem zajęć było budzenie szacunku dla własnego państwa, poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie patriotycznych postaw. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją połączoną z projekcją filmu o symbolach Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie uczniowie wysłuchali legendy o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej „Legendy polskie”. Na koniec z wielkim zaangażowaniem wykonywali kotyliony w barwach narodowych. To była ciekawa i pouczająca lekcja patriotyzmu.

Dorota Hernet

Jesteś tutaj: Start Z życia szkoły Ciekawe wydarzenia Lekcja patriotyzmu