Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET MARIANA REJEWSKIEGO”

W związku z obchodami ROKU MARIANA REJEWSKIEGO w miesiącu kwietniu 2015 r. wychowawczynie świetlicy szkolnej pani Angelika Elijasz i pani Ilona Jurkowska zorganizowały międzyświetlicowy konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 – 3 SP pt. „Portret Mariana Rejewskiego”.

Celem konkursu było popularyzacja wśród dzieci sylwetki Mariana Rejewskiego, rozwijanie twórczej działalności i wyobraźni dziecka, doskonalenie warsztatu oraz integrowanie szkolnych społeczności świetlicowych.

Dzieci miały za zadanie samodzielnie wykonać portret Mariana Rejewskiego w technice malarskiej - farbą plakatową. Wykonane prace były bardzo ciekawe i oryginalne.

Z naszej świetlicy jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I   miejsce – Kacper Witkowski kl.2 oraz Ania Stankiewicz kl.2

II miejsce – Alicja Cisewska kl.3 oraz Maja Wodniak kl.3

III miejsce – Antek Kulczyk kl.1       

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

„NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA” „PISANKI, PISANKI, JAJKA KOLOROWE”

Na przełomie miesiąca marca i kwietnia 2015 r. dzieci z naszej świetlicy wzięły udział w międzyświetlicowych konkursach plastycznych pt. „Najpiękniejsza pisanka” oraz „Pisanki, pisanki , jajka kolorowe”. Konkursy przeznaczone był dla uczniów klas 1-3 SP przebywających w świetlicy szkolnej. Tematyka dotyczyła symboli Świąt Wielkiej Nocy – jajek wielkanocnych. Celem konkursów było rozwijanie zainteresowań tradycjami świątecznymi, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej Świętami Wielkanocy oraz propagowanie tradycji regionalnej i dziedzictwa kulturowego.

Międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. „Najpiekniejsza pisanka” zorganizowany został przez wychowawczynie świetlicy SP nr 12 w Bydgoszczy. Dzieci miały za zadanie wykonanie przestrzennej pisanki różnymi technikami m.in. malowanie, wyklejanka, wydzieranka, orgiami. Z naszej świetlicy zostały nagrodzone i wyróżnione następujące dzieci:

I   miejsce – Klara Orzeł kl.3

Wyróżnienia: Oliwia Krzyśko kl.3, Liwia Gralla kl.3, Weronika Rozwadowska – Walczak kl.1, Piotr Struensse kl.1, Marcel Piotrowski kl.2, Kacper Kukliński kl. 2, Klaudia Podolska kl.1, Zosia Kopera kl.2, Karolina Siuda kl.2, Oliwia Krupniak kl.2, Nina Karamon kl.2, Radek Parlow kl.3, Ala Cisewska kl.3

     Międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. „Pisanki, pisanki, jajka kolorowe”zorganizowany był przez wychowawczynie świetlicy SP nr 60 w Bydgoszczy. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej przestrzennej „jajko”, wykonanej dowolną techniką (orgiami, wyklejanka, farby, wycinanki) i ozdobionej różnymi materiałami.

Z naszej świetlicy wyróżniono następujące dzieci: Anastazja Shavejko kl.3, Helenka Dobrowolna kl.2, Nadia Wojtal kl.2, Ania Stankiewicz kl.2, Laura Hegenbarth kl.2.

Uczniowie biorący udział w konkursach bardzo zaangażowali się w wykonanie prac – powstały kolorowe i fantazyjne pisanki.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

autor: Angelika Elijasz

KONKURS PLASTYCZNY „PISANKA WIELKANOCNA”

W miesiącu marcu 2015 r. wychowawczyni naszej świetlicy pani Ilona Jurkowska zorganizowała wewnątrzświetlicowy  konkursy plastyczny   pt. „Pisanka Wielkanocna”.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1-3 SP przebywających w świetlicy szkolnej. Celem konkursów było przybliżenie tradycji i symboli związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, rozwijanie umiejętności plastycznych, fantazji oraz kreatywności u dzieci.

Dzieci wykonywały prace indywidualnie w świetlicy szkolnej. Technika wykonania prac była dowolna tj. rysowanie ( kredki ołówkowe, pastele), wyklejanie i naklejanie (krepa, kolorowy papier) oraz wypełnianie (plastelina, makaron,) składanie (metoda orgiami płaskie).

Wykonane prace były bardzo pomysłowe, ciekawe i estetycznie wykonane.

Jury dokonało oceny prac i nagrodziło następujące dzieci w poszczególnych kategoriach:

Czytaj więcej: KONKURS PLASTYCZNY „PISANKA WIELKANOCNA”

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „WALENTYNKOWE SERCE DLA CIEBIE”

  

     W miesiącu lutym 2015 r. wychowawczyni naszej świetlicy Pani Katarzyna Zielińska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Walentynkowe serce dla Ciebie”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1 – 3 SP miasta Bydgoszczy uczęszczających do świetlic szkolnych.

Celem konkursu było wykonanie walentynkowej laurki – walentynkowego serca, rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Technika wykonania prac była dowolna. Nadesłane prace były oryginalne, ciekawe i estetycznie wykonane. 

Z naszej świetlicy zostały wyróżnione i nagrodzone następujące dzieci:

- Klara Orzeł kl.3, Oliwia Krzyśko kl.3, Karolina Nawrocka kl.1


Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w konkursie.

Autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ZIMOWY KRAJOBRAZ”

  W miesiącu lutym 2015 r. dzieci z naszej świetlicy wzięły udział  w międzyświetlicowym konkursie plastycznym pt. „Zimowy Krajobraz”. Organizatorem  konkursu była wychowawczyni naszej świetlicy - pani Hanna Kanadys. Celem konkursu było budzenie zainteresowań otaczającym światem, uwrażliwienie na piękno zimowej przyrody oraz rozwijanie twórczej aktywności i wyobraźni dziecka.

Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej. Technika wykonania była dowolna - malowanie, wyklejanie, naklejanie, rysowanie.

Z naszej świetlicy zostały nagrodzone i wyróżnione  następujące dzieci:

I miejsce – Marcel Piotrowski kl.2

II miejsce – Klara Orzeł kl.3

III miejsce – Aleksandra Kucharska kl.3

Wyróżnienie:  Zosia Kopera kl.2, Karolina Stróżyńska kl.1, Weronika Rozwadowska – Walczak kl.1, Tymon Chlebowski kl.2

reszta zdjęć w galerii

autor: Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica