Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „SYMBOLE ŚWIĄTECZNE”

ozdoby2015 1ozdoby2015 2W miesiącu grudniu 2015 r. wychowawczyni naszej świetlicy pani Hanna Kanadys zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Symbole świąteczne”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: przypomnienie i przybliżenie uczniom tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, jej symbolami i ozdobami (np. choinka , bombka, stroik, Szopka Bożonarodzeniowa), kształcenie wyobraźni przestrzennej i poczucia estetyki u dzieci, rozwijanie sprawności manualnej i koncentracji oraz promocja działalności świetlic szkolnych.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką, w formie przestrzennej lub płaskiej. Na konkurs wpłynęło wiele prac z świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Wykonane prace były różnorodne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością, dokładnością wykonania.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce – Julia Rosińska kl.1, Klaudia Podolska kl.2, Mateusz Wnuk kl.2

II miejsce – Ania Stankiewicz kl.3, Laura Bojkowska kl.1, Kuba Mikołajewski kl.2

III miejsce – Nadia Nowak kl.1, Hania Bukowińska kl.1, Zosia Różalska kl.3

Wyróżnienie: Ola Wrona, Milena Marek, Emilka Koczorowska, Weronika Kordas, Weronika Różalska, Nadia Wojtal

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

autor: Angelika Elijasz

ROZSTRZYGNIĘCIE WEWNĄTRZŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „CHOINKA MOICH MARZEŃ”

W minionym tygodniu rozstrzygnięto świetlicowy konkurs plastyczny  „Choinka moich marzeń”. Inicjatorką i organizatorką konkursu była wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska .

Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie umiejętności plastycznych u dzieci oraz stwarzanie warunków do rozwijania fantazji i kreatywności. Zadaniem dzieci było ukazanie wymarzonej choinki poprzez zastosowanie różnych technik wykonania tj. malowanie farbami, pastelami, kredkami ołówkowymi, wyklejanki krepa, kolorowymi karteczkami, naklejanie z plasteliny. Wykonane prace były bardzo ciekawe i pomysłowe.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

I   miejsce – Klaudia Podolska kl. 2, Ania Stankiewicz kl.3

II miejsce – Filip Banach kl.1, Laura Bojkowska kl.1, Emilka Koczorowska kl.1

III miejsce - Alicja Dominikowska kl.1, Agnieszka Sawosz kl.1, Zuzia Markowska kl.2

Wyróżnienie: Julka Rosińska, Paula Meller, Zosia Różalska, Julka Oeknigk

Dzieciom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.        

autor: Angelika Elijasz      

WYSTAWA PRAC POKONKURSOWYCH „PORTRET MARIANA REJEWSKIEGO” W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Na początku grudnia 2015 r. w ramach Tygodnia Humanistyki Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna gościła niezwykłą osobę – córkę Mariana Rejewskiego panią Janinę Sylwestrzak. Na spotkanie przybyło wiele osób – omówiono wyniki internetowej gry kryptologicznej „Młodzi łamacze szyfrów”, po czym wręczono nagrody jej laureatom.

Uroczystości te uświetniła pokonkursowa wystawa prac plastycznych na portret Mariana Rejewskiego zorganizowana przez wychowawczynie świetlicy SP 31 Angelikę Elijasz i Ilonę Jurkowską. Pani Janina Sylwestrzak miała okazję zobaczyć i przekonać się jak oczami dzieci był widziany jej ojciec – słynny kryptolog.

Wystawa została zorganizowana w celu podsumowania Roku 2015 – rokiem Mariana Rejewskiego. Cieszymy się bardzo, że wysiłek dzieci został doceniony i tak bliska osoba bohatera konkursu (jego córka) mogła obejrzeć naszą wystawę

autor: Angelika Elijasz

POKONKURSOWA WYSTAWA PRAC DZIECI ZE ŚWIETLICY W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

W związku z przypadającym 5 listopada „Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek” wychowawczynie świetlicy szkolnej pani Angelika Elijasz i pani Ilona Jurkowska zorganizowały w miesiącu listopadzie 2015 r. międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. Ulubiona postać z bajki„ adresowany do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy.

Podsumowaniem zakończenia konkursu jest zorganizowana pokonkursowa wystawa prac dzieci w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej. Prace plastyczne można oglądać i podziwiać na I piętrze w godzinach pracy biblioteki.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorki konkursu i wystawy - Angelika Elijasz i Ilona Jurkowska.

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

W miesiącu listopadzie 2015 r. rozstrzygnięto międzyświetlicowy konkurs plastyczny    pt. Ulubiona postać z bajki”. Organizatorkami konkursu były wychowawczynie naszej świetlicy pani Angelika Elijasz i pani Ilona Jurkowska. Został on zorganizowany w związku z przypadającym 5 listopada „Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej, rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci oraz propagowanie bajek i baśni.Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą ulubionego bohatera bajkowego, wykonaną dowolna techniką plastyczną w formacie A – 3.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, wpłynęło ok. 90 prac z wielu bydgoskich świetlic szkolnych. Wykonane prace były różnorodne i wielobarwne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością oraz dokładnością wykonania.

Jury nagrodziło prace dzieci i wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy: SP nr 63, SP 60, SP nr 65, SP w Przyłękach, PZSZM oraz ZS nr 8.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I   miejsce – Antosia Bosek kl.2 oraz Tymon Chlebowski kl.3

II   miejsce – Ania Stankiewicz kl.3 oraz Antosia Budzik kl.2

III miejsce – Hania Bukowińska kl.1 oraz Zosia Różalska kl.3

Wyróżnienie: Antek Kulczyk, Helenka Skolimowska, Luiza Kubalewska, Tomek Czapiewski, Asia Cisewska, Maja Geppert, Karolina Nawrocka, Klaudia, Podolska, Laura Bojkowska, Lena Kopera

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Reszta zdjęć w galerii

autor: Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica