Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „NAJPIEKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA”

 

W związku z przypadającym 14 lutego „Walentynkami” wychowawczyni naszej świetlicy Pani Hanna Kanadys zorganizowała świetlicowy konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1 – 3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Celem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie walentynkowej laurki, rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Technika wykonania prac była dowolna. Wykonane prace były oryginalne, ciekawe i estetycznie wykonane. Jury oceniło prace i nagrodziło następujące dzieci:

 

KLASA I

I   miejsce – Roksana Zborowska kl.1f, Ala Dominikowska kl.1d, Marco Salvini kl.1f

II miejsce – Patrycja Kubińska kl.1f, Hania Bukowińska kl.1d, Iga Piecyk kl.1d

III miejsce – Filip Banach kl.1c, Julka Rosińska kl.1e, Gabryś Pietras kl.1a

KLASA II

I   miejsce – Lena Strzyżewska kl.2b, Julia Nowicka kl.2b

II miejsce – Lila Sitkiewicz kl.2a, Tosia Budzik kl.2b

III miejsce – Klaudia Podolska kl.2b, Róża Pietrzak kl.2b

Wyróżnienia:

Weronika Lewińska, Olga Skopowska, Dobrusia Weselak, Milena Marek, Filip Łasa, Zuzia Szczepańska, Kuba Witoński, Zuzia Markowska, Julia Troka, Liza Strusewycz.

Dzieciom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w konkursie i piękne prace.

autor: Angelika Elijasz

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA BABCIA, MÓJ DZIADEK- PORTRET PRZODKA”

babcia dziadek2016

21 i 22 stycznia swoje Święto mieli Babcie i Dziadkowie. W związku z tym wychowawczyni świetlicy pani Angelika Elijasz zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Moja babcia, Mój dziadek – portret przodka”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było stworzenie portretu babci lub dziadka, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny, pobudzanie dzieci do tworzenia samodzielnych i oryginalnych prac.

Wykonane przez dzieci prace były ciekawe i oryginalne. Dzieci zastosowały różne techniki wykonania min. rysowanie kredkami ołówkowymi i pastelami, wyklejanie kolorowym papierem, krepą i materiałem zdobniczym.

 Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

I   miejsce - Oksana Zborowska kl.1, Emilka Koczorowska kl.1, Olga Kowałkowska kl. 1

II miejsce - Amelka Tyburek kl.1, Vanessa Grabarek kl.1, Róża Pietrzak kl.2

III miejsce - Olga Skopowska kl.1, Ania Stankiewicz kl.3, Julia Rosińska kl.1

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

autor: Angelika Elijasz

PASOWANIE NA „ŚWIETLIKA”

pasowanie2015 2pasowanie2015 3pasowanie2016 4Tradycyjnie, jak co roku w świetlicy szkolnej odbyło się przyjęcie dzieci klas pierwszych SP uczęszczających do świetlicy szkolnej do grona świetlików – czyli Pasowanie na „Świetlika”.

Dzieci rozwiązywały różne zadania, rebusy oraz quizy wykazując się dużą sprawnością intelektualną. Uczniom zostały również odczytane zasady zachowania obowiązujące w świetlicy szkolnej. Na dowód bycia pełnoprawnym „świetlikem” oraz jako symbol akceptacji świetlicowego regulaminu wychowankowie otrzymali znaczek świetlika.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „SYMBOLE ŚWIĄTECZNE”

ozdoby2015 1ozdoby2015 2W miesiącu grudniu 2015 r. wychowawczyni naszej świetlicy pani Hanna Kanadys zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Symbole świąteczne”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: przypomnienie i przybliżenie uczniom tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, jej symbolami i ozdobami (np. choinka , bombka, stroik, Szopka Bożonarodzeniowa), kształcenie wyobraźni przestrzennej i poczucia estetyki u dzieci, rozwijanie sprawności manualnej i koncentracji oraz promocja działalności świetlic szkolnych.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką, w formie przestrzennej lub płaskiej. Na konkurs wpłynęło wiele prac z świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Wykonane prace były różnorodne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością, dokładnością wykonania.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce – Julia Rosińska kl.1, Klaudia Podolska kl.2, Mateusz Wnuk kl.2

II miejsce – Ania Stankiewicz kl.3, Laura Bojkowska kl.1, Kuba Mikołajewski kl.2

III miejsce – Nadia Nowak kl.1, Hania Bukowińska kl.1, Zosia Różalska kl.3

Wyróżnienie: Ola Wrona, Milena Marek, Emilka Koczorowska, Weronika Kordas, Weronika Różalska, Nadia Wojtal

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

autor: Angelika Elijasz

ROZSTRZYGNIĘCIE WEWNĄTRZŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „CHOINKA MOICH MARZEŃ”

W minionym tygodniu rozstrzygnięto świetlicowy konkurs plastyczny  „Choinka moich marzeń”. Inicjatorką i organizatorką konkursu była wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska .

Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie umiejętności plastycznych u dzieci oraz stwarzanie warunków do rozwijania fantazji i kreatywności. Zadaniem dzieci było ukazanie wymarzonej choinki poprzez zastosowanie różnych technik wykonania tj. malowanie farbami, pastelami, kredkami ołówkowymi, wyklejanki krepa, kolorowymi karteczkami, naklejanie z plasteliny. Wykonane prace były bardzo ciekawe i pomysłowe.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

I   miejsce – Klaudia Podolska kl. 2, Ania Stankiewicz kl.3

II miejsce – Filip Banach kl.1, Laura Bojkowska kl.1, Emilka Koczorowska kl.1

III miejsce - Alicja Dominikowska kl.1, Agnieszka Sawosz kl.1, Zuzia Markowska kl.2

Wyróżnienie: Julka Rosińska, Paula Meller, Zosia Różalska, Julka Oeknigk

Dzieciom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.        

autor: Angelika Elijasz      

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica