Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WYNIKI ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PISANKA WIELKANOCNA”

Świetlicowy konkursy plastyczny pt. „Pisanka Wielkanocna” cieszył się ogromną popularnością wśród uczniów klas 1-3 SP. Na konkurs wpłynęło wiele pomysłowych, ciekawych i oryginalnych prac. Jury dokonując oceny prac brało pod uwagę samodzielność wykonania, estetykę i pomysłowość. Wybór nie był łatwy, ponieważ wszystkie dostarczone prace były starannie wykonane, różnorodnie zdobione i kreatywne. Wśród biorących udział Komisja wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Tosia Gaweł kl.3, Julia Sosnowska kl.3, Mikołaj Łoboda kl.1, Igor Niedzielski kl.1

II miejsce – Weronika Lewińska kl.1, Wiktoria Panek kl.1,

III miejsce – Amelka Nowakowska kl.1, Kuba Witoński kl.1, Emilka Koczorowska kl.1

Wyróżnienia: Mateusz Golenia, Zuzia Nauman, Róża Pietrzak, Julia Rosińska, Mikołaj Guziałek, Marcel Piotrowski, Filip Łasa, Amelka Twarda, Paulina Doborgoszcz, Kalina Albińska

autor: Angelika Elijasz

Rozstrzygnięcie konkursu o kocie

W świetlicowym konkursie na : " Najpiękniejszego kota " nagrody otrzymali:

Miejsce I : Tymon Chlebowski z 3a, Wiktoria Panek z 1f oraz Antonina Budzik z 2b

Miejsce II: Martyna Kamionek z 1e, Gabrysia Rutkowska z 2a

Miejsce III: Anna Stankiewicz z 3a, Emilia Koczorowska z 1e oraz Luiza Kubalewska z 2c

Wyróżnienia otrzymali: Antonina Gaweł 3b, Lila Sitkiewicz 2a, Pola Skolimowska 2a, Kalina Albińska 2a, Róża Pietrzak 2b, Antoni Wojciechowski 2b, Antoni Kulczyk 2a, Zuzia Dryglas 2c, Magdalena Foksińska 2a, Oksana Zborowska1f, Weronika Lewińska 1e, Iga Piecyk 1d, Antonina Klet 1d, Ala Dominikowska 1d, Julia Rosińska1e.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Wzięło w nim udział 69 prac z czego 3 zajęły pierwsze miejsce 2 zajęły drugie miejsce a 3 zajęły trzecie miejsce oraz było 15 wyróżnień. Serdecznie zapraszam do kolejnych konkursów organizowanych przez świetlicę.

Gratuluję zwycięzcom.

Organizator konkursu: Joanna Dyngosz

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „NAJPIEKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA”

 

W związku z przypadającym 14 lutego „Walentynkami” wychowawczyni naszej świetlicy Pani Hanna Kanadys zorganizowała świetlicowy konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1 – 3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Celem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie walentynkowej laurki, rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Technika wykonania prac była dowolna. Wykonane prace były oryginalne, ciekawe i estetycznie wykonane. Jury oceniło prace i nagrodziło następujące dzieci:

 

KLASA I

I   miejsce – Roksana Zborowska kl.1f, Ala Dominikowska kl.1d, Marco Salvini kl.1f

II miejsce – Patrycja Kubińska kl.1f, Hania Bukowińska kl.1d, Iga Piecyk kl.1d

III miejsce – Filip Banach kl.1c, Julka Rosińska kl.1e, Gabryś Pietras kl.1a

KLASA II

I   miejsce – Lena Strzyżewska kl.2b, Julia Nowicka kl.2b

II miejsce – Lila Sitkiewicz kl.2a, Tosia Budzik kl.2b

III miejsce – Klaudia Podolska kl.2b, Róża Pietrzak kl.2b

Wyróżnienia:

Weronika Lewińska, Olga Skopowska, Dobrusia Weselak, Milena Marek, Filip Łasa, Zuzia Szczepańska, Kuba Witoński, Zuzia Markowska, Julia Troka, Liza Strusewycz.

Dzieciom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w konkursie i piękne prace.

autor: Angelika Elijasz

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA BABCIA, MÓJ DZIADEK- PORTRET PRZODKA”

babcia dziadek2016

21 i 22 stycznia swoje Święto mieli Babcie i Dziadkowie. W związku z tym wychowawczyni świetlicy pani Angelika Elijasz zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Moja babcia, Mój dziadek – portret przodka”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było stworzenie portretu babci lub dziadka, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny, pobudzanie dzieci do tworzenia samodzielnych i oryginalnych prac.

Wykonane przez dzieci prace były ciekawe i oryginalne. Dzieci zastosowały różne techniki wykonania min. rysowanie kredkami ołówkowymi i pastelami, wyklejanie kolorowym papierem, krepą i materiałem zdobniczym.

 Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

I   miejsce - Oksana Zborowska kl.1, Emilka Koczorowska kl.1, Olga Kowałkowska kl. 1

II miejsce - Amelka Tyburek kl.1, Vanessa Grabarek kl.1, Róża Pietrzak kl.2

III miejsce - Olga Skopowska kl.1, Ania Stankiewicz kl.3, Julia Rosińska kl.1

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

autor: Angelika Elijasz

PASOWANIE NA „ŚWIETLIKA”

pasowanie2015 2pasowanie2015 3pasowanie2016 4Tradycyjnie, jak co roku w świetlicy szkolnej odbyło się przyjęcie dzieci klas pierwszych SP uczęszczających do świetlicy szkolnej do grona świetlików – czyli Pasowanie na „Świetlika”.

Dzieci rozwiązywały różne zadania, rebusy oraz quizy wykazując się dużą sprawnością intelektualną. Uczniom zostały również odczytane zasady zachowania obowiązujące w świetlicy szkolnej. Na dowód bycia pełnoprawnym „świetlikem” oraz jako symbol akceptacji świetlicowego regulaminu wychowankowie otrzymali znaczek świetlika.

autor: Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica