Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ „WIOSNA NA SPORTOWO”

12.05.2016 r. grupa dzieci z naszej świetlicy (reprezentanci klasy 3a,3c i 1b SP) wzięła udział w Międzyświetlicowym Turnieju „Wiosna na sportowo” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 38 w Bydgoszczy.

Podczas turnieju uczestnicy musieli wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiedzą z dziedziny języka polskiego, matematyki oraz wiadomościami o przyrodzie. Konkurencje sportowe były przeplatane pytaniami z w/w dziedziny. Nasza drużyna w quizie i zmaganiach sportowych z dużym zaangażowaniem i wytrwałością konkurowała z innymi szkołami, zajmując - I miejsce.

Na zawodach panowała atmosfera zdrowej rywalizacji i zasady FAIR PLAY. Dla naszej świetlicy dzieci wywalczyły profesjonalny sprzęt sportowy, który z pewnością urozmaici zabawy na świeżym powietrzu.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „POCZTÓWKA Z BYDGOSZCZY”

W miesiącu kwietniu 2016 r. rozstrzygnięto międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. Pocztówka z Bydgoszczy”. Organizatorkami konkursu były wychowawczynie naszej świetlicy pani Angelika Elijasz i pani Ilona Jurkowska. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: Rozwijanie zainteresowań dzieci związanych historią i kulturą Bydgoszczy, rozbudzanie w uczniach postaw i więzi związanych z wydarzeniami lokalnymi, popularyzowanie wiedzy na temat miasta Bydgoszczy oraz rozwijanie spostrzegawczości na zmieniającą się panoramę i krajobraz miasta.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu indywidualnego projektu - pocztówki przedstawiającej najpiękniejsze zakątki Bydgoszczy Pokażmy piękno naszego miasta”. Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę wykonaną dowolna techniką plastyczną (rysowane, malowane, wyklejane)w formacie A – 4.

Na konkurs wpłynęło ok. 60 prac z bydgoskich świetlic szkolnych. Wykonane prace były różnorodne i wielobarwne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością oraz dokładnością wykonania.

Jury nagrodziło prace dzieci i wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy: SP nr 63, SP nr 57, SP nr 65, ZS nr 25

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce – Liza Strusewycz kl.2

II miejsce – Julia Rosińska kl.1, Julia Kelm kl.3

III miejsce – Olga Kawałkowska kl.1, Bartek Krzyżaniak kl.3

Wyróżnienie: Kacper Kosz kl.2, Joanna Cisewska kl.3, Roksana Zborowska kl.1, Nadia Harasimowicz kl.1

Dziękujemy dzieciom za udział w konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

Międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Pocztówka z Bydgoszczy”

byd logo

Zapraszamy uczniów kl.1 – 3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej do udziału w międzyświetlicowym konkursie plastycznym pod hasłem: „Pocztówka z Bydgoszczy”.     

     

Cele konkursu  

                                                                

- Rozwijanie zainteresowań dzieci związanych historią i kulturą Bydgoszczy

- Rozbudzanie w uczniach postaw i więzi związanych z wydarzeniami lokalnymi

- Popularyzowanie wiedzy na temat miasta Bydgoszczy

- Rozwijanie spostrzegawczości na zmieniającą się panoramę i krajobraz miasta

 

Warunki konkursu

 

- zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu - pocztówki przedstawiającej najpiękniejsze zakątki BydgoszczyPokażmy piękno naszego miasta”.

- prace wykonujemy samodzielnie w świetlicy szkolnej

- technika wykonania pracy jest - dowolna.Mogą to być prace rysowane, malowane, wyklejane itd., na kartce formatu A - 4.

- Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę.

- Oceniane będą prace indywidualne.

 

Termin wykonania prac

Prace należy wykonać do dnia 08.04.2016 r. i przekazać wychowawcom w świetlicy szkolnej.

 

Organizatorki konkursu: Angelika Elijasz, Ilona Jurkowska  

WYNIKI ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PISANKA WIELKANOCNA”

Świetlicowy konkursy plastyczny pt. „Pisanka Wielkanocna” cieszył się ogromną popularnością wśród uczniów klas 1-3 SP. Na konkurs wpłynęło wiele pomysłowych, ciekawych i oryginalnych prac. Jury dokonując oceny prac brało pod uwagę samodzielność wykonania, estetykę i pomysłowość. Wybór nie był łatwy, ponieważ wszystkie dostarczone prace były starannie wykonane, różnorodnie zdobione i kreatywne. Wśród biorących udział Komisja wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Tosia Gaweł kl.3, Julia Sosnowska kl.3, Mikołaj Łoboda kl.1, Igor Niedzielski kl.1

II miejsce – Weronika Lewińska kl.1, Wiktoria Panek kl.1,

III miejsce – Amelka Nowakowska kl.1, Kuba Witoński kl.1, Emilka Koczorowska kl.1

Wyróżnienia: Mateusz Golenia, Zuzia Nauman, Róża Pietrzak, Julia Rosińska, Mikołaj Guziałek, Marcel Piotrowski, Filip Łasa, Amelka Twarda, Paulina Doborgoszcz, Kalina Albińska

autor: Angelika Elijasz

Rozstrzygnięcie konkursu o kocie

W świetlicowym konkursie na : " Najpiękniejszego kota " nagrody otrzymali:

Miejsce I : Tymon Chlebowski z 3a, Wiktoria Panek z 1f oraz Antonina Budzik z 2b

Miejsce II: Martyna Kamionek z 1e, Gabrysia Rutkowska z 2a

Miejsce III: Anna Stankiewicz z 3a, Emilia Koczorowska z 1e oraz Luiza Kubalewska z 2c

Wyróżnienia otrzymali: Antonina Gaweł 3b, Lila Sitkiewicz 2a, Pola Skolimowska 2a, Kalina Albińska 2a, Róża Pietrzak 2b, Antoni Wojciechowski 2b, Antoni Kulczyk 2a, Zuzia Dryglas 2c, Magdalena Foksińska 2a, Oksana Zborowska1f, Weronika Lewińska 1e, Iga Piecyk 1d, Antonina Klet 1d, Ala Dominikowska 1d, Julia Rosińska1e.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Wzięło w nim udział 69 prac z czego 3 zajęły pierwsze miejsce 2 zajęły drugie miejsce a 3 zajęły trzecie miejsce oraz było 15 wyróżnień. Serdecznie zapraszam do kolejnych konkursów organizowanych przez świetlicę.

Gratuluję zwycięzcom.

Organizator konkursu: Joanna Dyngosz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica