Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

AKCJA „DOKARMIAMY ZWIERZĘTA LEŚNE”

kasztanki

 

Jak co roku ogłaszamy zbiórkę kasztanów, które będą pożywieniem dla zwierząt w okresie zimowym.  

Kasztany przynosimy do świetlicy do końca października 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno – literackiego pt.” Życzenia dla Kosmy i Damiana”

W związku z wyróżnieniem w konkursie plastyczno – literackim ” Życzenia dla Kosmy i Damiana” (organizator: Muzeum Farmacji „Apteka Pod Łabędziem” w Bydgoszczy oraz KP CEN w Bydgoszczy) dnia 26.09. 2016 r. dzieci z naszej świetlicy pod opieką pani Katarzyny Zielińskiej gościły w Muzeum Farmacji „Apteka Pod Łabędziem” w Bydgoszczy.

Na spotkaniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. Z naszej świetlicy laureatami zostały następujące dzieci: Klaudia Podolska kl.3, Zosia Czarnecka kl.3, Karolina Nawrocka kl.3, Martyna Lewandowska kl.3

Nagrodzonym dzieciom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

autor: Angelika Elijasz

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „NAJPIĘKNIEJSZA NA ŚWIECIE JEST MAMA”

26 maja 2016 r. swoje święto miały wszystkie mamy. W związku z tym w naszej świetlicy zorganizowany został świetlicowy konkurs plastyczny   pt. „Najpiękniejsza na świecie jest mama”.

Konkurs przeznaczonym był dla uczniów klas 1 – 3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było przedstawienie mamy - stworzenie jej portretu, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny oraz kształcenie kreatywności dzieci. Wykonane prace były bardzo ciekawe i oryginalne. Przeważała technika wykonania –– rysowanie kredkami ołówkowymi i pastelami.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

KATEGORIA kl. I

I   miejsce – Julia Rosińska

II miejsce – Alicja Kurczewska

III miejsce – Marysia Guzman

Wyróżnienie – Lena Kopera, Nadia Nowak, Emilka Koczorowska

KATEGORIA kl. II

I   miejsce – Klaudia Podolska

II miejsce – Zosia Czarnecka

III miejsce – Patryk Niedbalski

KATEGORIA kl. III

I   miejsce – Amelka Kurczewska

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

 

VII MIEJSKI PRZEGLĄD ŚWIETLICOWYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „TEATRALNY ŚWIETLIK 2016”

16.05.2016 r. odbył się na scenie kina „Adria” ul. Toruńska 30 VII Miejski Przegląd Świetlicowych Zespołów Teatralnych „Teatralny Świetlik 2016”. Organizatorem imprezy była pani Grażyna Mężydło ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.

Głównym celem przeglądu było promowanie młodych talentów, prezentacja dorobku artystycznego dzieci a przede wszystkim rozwijanie wrażliwości i pobudzanie uczniów do dalszej aktywności.

Naszą świetlicę reprezentował zespół „Wesołe Ludki” w następującym składzie: Karolina Nawrocka, Zosia Dudek, Zosia Czarnecka, Martyna Lewandowska, Weronika Różalska, Luiza Kubalewska, Piotr Struensee.

Grupa zaprezentowała przedstawienie pt. „Jak choruje elemelek, jak go leczą przyjaciele…”, otrzymując – wyróżnienie.

Dzieciom z zespołu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ „WIOSNA NA SPORTOWO”

12.05.2016 r. grupa dzieci z naszej świetlicy (reprezentanci klasy 3a,3c i 1b SP) wzięła udział w Międzyświetlicowym Turnieju „Wiosna na sportowo” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 38 w Bydgoszczy.

Podczas turnieju uczestnicy musieli wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiedzą z dziedziny języka polskiego, matematyki oraz wiadomościami o przyrodzie. Konkurencje sportowe były przeplatane pytaniami z w/w dziedziny. Nasza drużyna w quizie i zmaganiach sportowych z dużym zaangażowaniem i wytrwałością konkurowała z innymi szkołami, zajmując - I miejsce.

Na zawodach panowała atmosfera zdrowej rywalizacji i zasady FAIR PLAY. Dla naszej świetlicy dzieci wywalczyły profesjonalny sprzęt sportowy, który z pewnością urozmaici zabawy na świeżym powietrzu.

autor: Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica