Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

W miesiącu listopadzie 2015 r. rozstrzygnięto międzyświetlicowy konkurs plastyczny    pt. Ulubiona postać z bajki”. Organizatorkami konkursu były wychowawczynie naszej świetlicy pani Angelika Elijasz i pani Ilona Jurkowska. Został on zorganizowany w związku z przypadającym 5 listopada „Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej, rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci oraz propagowanie bajek i baśni.Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą ulubionego bohatera bajkowego, wykonaną dowolna techniką plastyczną w formacie A – 3.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, wpłynęło ok. 90 prac z wielu bydgoskich świetlic szkolnych. Wykonane prace były różnorodne i wielobarwne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością oraz dokładnością wykonania.

Jury nagrodziło prace dzieci i wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy: SP nr 63, SP 60, SP nr 65, SP w Przyłękach, PZSZM oraz ZS nr 8.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I   miejsce – Antosia Bosek kl.2 oraz Tymon Chlebowski kl.3

II   miejsce – Ania Stankiewicz kl.3 oraz Antosia Budzik kl.2

III miejsce – Hania Bukowińska kl.1 oraz Zosia Różalska kl.3

Wyróżnienie: Antek Kulczyk, Helenka Skolimowska, Luiza Kubalewska, Tomek Czapiewski, Asia Cisewska, Maja Geppert, Karolina Nawrocka, Klaudia, Podolska, Laura Bojkowska, Lena Kopera

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Reszta zdjęć w galerii

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET MARIANA REJEWSKIEGO” II edycja

 

 

 

 

 

W związku z obchodami ROKU MARIANA REJEWSKIEGO w miesiącu październiku 2015 r. wychowawczynie świetlicy szkolnej pani Angelika Elijasz i pani Ilona Jurkowska zorganizowały międzyświetlicowy konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 – 3 SP pt. „Portret Mariana Rejewskiego” II edycja.Celem konkursu było popularyzacja wśród dzieci sylwetki Mariana Rejewskiego, rozwijanie twórczej działalności i wyobraźni dziecka, doskonalenie warsztatu w technice - rysunek i szkic oraz integrowanie szkolnych społeczności świetlicowych. Dzieci miały za zadanie samodzielnie wykonać portret Mariana Rejewskiego w technice: rysunek – pastele olejne lub szkic ołówkiem. Na konkurs nadesłano prace z różnych bydgoskich świetlic szkolnych, które były oryginalne, estetycznie i dokładnie wykonane.  Jury wyłoniło laureatów z następujących szkół: SP nr 66, SP 65 w Bydgoszczy.

Z naszej świetlicy zostały nagrodzone następujące dzieci:

I miejsce – Ania Stankiewicz kl.3a

II miejsce – Karolina Siuda kl.3b

III miejsce – Ada Ciemny kl. 2a, Tymon Chlebowski kl.3a        

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

autor: Angelika Elijasz

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „JESIENNE DRZEWO”

        W miesiącu październiku 2015 r. wychowawczyni świetlicy szkolnej pani Angelika Elijasz zorganizowała wewnątrzświetlicowy konkurs plastyczny o tematyce jesiennej pt. „Jesienne Drzewo” Celem konkursu było przedstawienie różnorodności jesiennych barw, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz pobudzenie dzieci do tworzenia samodzielnych i oryginalnych prac. Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej, dowolną techniką w formacie A -3, lub A-4. Uczniowie tworząc jesienne dzieła zastosowali różne techniki wykonania m.in. malowanie farbami, rysowanie pastelami olejnymi, suchymi oraz kredkami ołówkowymi.Jury dokonało oceny prac pod względem doboru odpowiednich barw, dokładność i różnorodność wykonania.

Zwycięzcami konkursów zostali:

KLASA I

I   miejsce – Roksana Zborowska 1f, II miejsce – Maja Geppert 1b, III miejsce – Emilka Kaczorowska 1e

KLASA II

I   miejsce – Dawid Lubas 2a, II miejsce – Klaudia Podolska 2b, III miejsce – Albert Stankiewicz 2a

KLASA III

I   miejsce – Zosia Różalska 3b, II miejsce – Antosia Gaweł 3b, III miejsce – Zosia Kopera 3b

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

autor: Angelika Elijasz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

Rodzice/opiekunowie prawni/, którzy chcą zapisać dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 proszeni są o wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka na zajęcia świetlicowe SP 31 i dostarczenie do wychowawców świetlicy szkolnej (od dnia 01.09.2015 r.).

Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub u wychowawców w świetlicy szkolnej SP 31 (od dnia 01.09.2015 r.)

WNIOSEK

VI MIEJSKI PRZEGLĄD ŚWIETLICOWYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „TEATRALNY ŚWIETLIK 2015”

20.05.2015 r. odbył się na scenie kina „Adria” ul. Toruńska 30 VI Miejski Przegląd Świetlicowych Zespołów Teatralnych „Teatralny Świetlik 2015”. Organizatorem imprezy była pani Grażyna Mężydło ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.

Głównym celem przeglądu było promowanie młodych talentów, prezentacja dorobku artystycznego dzieci a przede wszystkim rozwijanie wrażliwości i pobudzanie uczniów do dalszej aktywności.

Naszą świetlicę reprezentował zespół „Wesołe Ludki” w następującym składzie: Laura Hegenbarth, Ania Stankiewicz, Zuzia Neumann, Antonina Gaweł, Helenka Dobrowolna, Zosia Kopera, Weronika Kordas, Paula Meller, Zosia Różalska, Asia Cisewska, Maja Grzymkowska, Julia Lewińska, Nikola Koslowska.

Grupa zaprezentowała przedstawienie pt. „Wesołe Wierszyki”, otrzymując - wyróżnienie za wzbudzenie artystycznych emocji u widzów.

Dzieciom z zespołu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

autor: Angelika Elijasz

 

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica