Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „NAJPIĘKNIEJSZA NA ŚWIECIE JEST MAMA”

26 maja 2016 r. swoje święto miały wszystkie mamy. W związku z tym w naszej świetlicy zorganizowany został świetlicowy konkurs plastyczny   pt. „Najpiękniejsza na świecie jest mama”.

Konkurs przeznaczonym był dla uczniów klas 1 – 3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było przedstawienie mamy - stworzenie jej portretu, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny oraz kształcenie kreatywności dzieci. Wykonane prace były bardzo ciekawe i oryginalne. Przeważała technika wykonania –– rysowanie kredkami ołówkowymi i pastelami.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

KATEGORIA kl. I

I   miejsce – Julia Rosińska

II miejsce – Alicja Kurczewska

III miejsce – Marysia Guzman

Wyróżnienie – Lena Kopera, Nadia Nowak, Emilka Koczorowska

KATEGORIA kl. II

I   miejsce – Klaudia Podolska

II miejsce – Zosia Czarnecka

III miejsce – Patryk Niedbalski

KATEGORIA kl. III

I   miejsce – Amelka Kurczewska

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

 

VII MIEJSKI PRZEGLĄD ŚWIETLICOWYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „TEATRALNY ŚWIETLIK 2016”

16.05.2016 r. odbył się na scenie kina „Adria” ul. Toruńska 30 VII Miejski Przegląd Świetlicowych Zespołów Teatralnych „Teatralny Świetlik 2016”. Organizatorem imprezy była pani Grażyna Mężydło ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.

Głównym celem przeglądu było promowanie młodych talentów, prezentacja dorobku artystycznego dzieci a przede wszystkim rozwijanie wrażliwości i pobudzanie uczniów do dalszej aktywności.

Naszą świetlicę reprezentował zespół „Wesołe Ludki” w następującym składzie: Karolina Nawrocka, Zosia Dudek, Zosia Czarnecka, Martyna Lewandowska, Weronika Różalska, Luiza Kubalewska, Piotr Struensee.

Grupa zaprezentowała przedstawienie pt. „Jak choruje elemelek, jak go leczą przyjaciele…”, otrzymując – wyróżnienie.

Dzieciom z zespołu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ „WIOSNA NA SPORTOWO”

12.05.2016 r. grupa dzieci z naszej świetlicy (reprezentanci klasy 3a,3c i 1b SP) wzięła udział w Międzyświetlicowym Turnieju „Wiosna na sportowo” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 38 w Bydgoszczy.

Podczas turnieju uczestnicy musieli wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiedzą z dziedziny języka polskiego, matematyki oraz wiadomościami o przyrodzie. Konkurencje sportowe były przeplatane pytaniami z w/w dziedziny. Nasza drużyna w quizie i zmaganiach sportowych z dużym zaangażowaniem i wytrwałością konkurowała z innymi szkołami, zajmując - I miejsce.

Na zawodach panowała atmosfera zdrowej rywalizacji i zasady FAIR PLAY. Dla naszej świetlicy dzieci wywalczyły profesjonalny sprzęt sportowy, który z pewnością urozmaici zabawy na świeżym powietrzu.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „POCZTÓWKA Z BYDGOSZCZY”

W miesiącu kwietniu 2016 r. rozstrzygnięto międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. Pocztówka z Bydgoszczy”. Organizatorkami konkursu były wychowawczynie naszej świetlicy pani Angelika Elijasz i pani Ilona Jurkowska. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: Rozwijanie zainteresowań dzieci związanych historią i kulturą Bydgoszczy, rozbudzanie w uczniach postaw i więzi związanych z wydarzeniami lokalnymi, popularyzowanie wiedzy na temat miasta Bydgoszczy oraz rozwijanie spostrzegawczości na zmieniającą się panoramę i krajobraz miasta.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu indywidualnego projektu - pocztówki przedstawiającej najpiękniejsze zakątki Bydgoszczy Pokażmy piękno naszego miasta”. Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę wykonaną dowolna techniką plastyczną (rysowane, malowane, wyklejane)w formacie A – 4.

Na konkurs wpłynęło ok. 60 prac z bydgoskich świetlic szkolnych. Wykonane prace były różnorodne i wielobarwne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością oraz dokładnością wykonania.

Jury nagrodziło prace dzieci i wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy: SP nr 63, SP nr 57, SP nr 65, ZS nr 25

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce – Liza Strusewycz kl.2

II miejsce – Julia Rosińska kl.1, Julia Kelm kl.3

III miejsce – Olga Kawałkowska kl.1, Bartek Krzyżaniak kl.3

Wyróżnienie: Kacper Kosz kl.2, Joanna Cisewska kl.3, Roksana Zborowska kl.1, Nadia Harasimowicz kl.1

Dziękujemy dzieciom za udział w konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

Międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Pocztówka z Bydgoszczy”

byd logo

Zapraszamy uczniów kl.1 – 3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej do udziału w międzyświetlicowym konkursie plastycznym pod hasłem: „Pocztówka z Bydgoszczy”.     

     

Cele konkursu  

                                                                

- Rozwijanie zainteresowań dzieci związanych historią i kulturą Bydgoszczy

- Rozbudzanie w uczniach postaw i więzi związanych z wydarzeniami lokalnymi

- Popularyzowanie wiedzy na temat miasta Bydgoszczy

- Rozwijanie spostrzegawczości na zmieniającą się panoramę i krajobraz miasta

 

Warunki konkursu

 

- zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu - pocztówki przedstawiającej najpiękniejsze zakątki BydgoszczyPokażmy piękno naszego miasta”.

- prace wykonujemy samodzielnie w świetlicy szkolnej

- technika wykonania pracy jest - dowolna.Mogą to być prace rysowane, malowane, wyklejane itd., na kartce formatu A - 4.

- Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę.

- Oceniane będą prace indywidualne.

 

Termin wykonania prac

Prace należy wykonać do dnia 08.04.2016 r. i przekazać wychowawcom w świetlicy szkolnej.

 

Organizatorki konkursu: Angelika Elijasz, Ilona Jurkowska  

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica