Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „ZABYTKI I POMNIKI BYDGOSZCZY”

W miesiącu listopadzie 2016 r. zorganizowano międzyświetlicowy konkurs plastyczny  pt. Zabytki, pomniki Bydgoszczy”. Organizatorkami konkursu były wychowawczynie świetlicy Angelika Elijasz i Ilona Jurkowska. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań dzieci związanych z historią i kulturą Bydgoszczy, rozbudzanie w uczniach postaw i więzi związanych z wydarzeniami lokalnymi, popularyzowanie wiedzy na temat miasta Bydgoszczy oraz rozwijanie spostrzegawczości na zmieniającą się panoramę i krajobraz miasta.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu indywidualnej pracy plastycznej przedstawiającej zabytki lub pomniki Bydgoszczy. Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę wykonaną dowolna techniką plastyczną (rysowane, malowane, wyklejane) w formacie A – 3.

Na konkurs wpłynęło ok. 40 prac plastycznych z bydgoskich świetlic szkolnych. Wykonane prace były różnorodne i wielobarwne, zachwycały pomysłowością i oryginalnością.Jury nagrodziło prace dzieci i wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy:   SP 63, SP 60, SP 66, SP 65.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I   MIEJSCE  – IGNACY KUREK KL.1A, MIKOŁAJ ŁOBODA KL.2C, MAGDALENA FOKSIŃSKA KL.3A

II   MIEJSCE – AGNIESZKA SAWOSZ KL.2B, KACPER KOSZ KL. 3D

III MIEJSCE – JULIA ROSIŃSKA KL.2E, RÓŻA PIETRZAK KL.3B,  KLAUDIA PODOLSKA KL.3B

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

PASOWANIE NA „ŚWIETLIKA”

Dnia 14 listopada 2016 r. w świetlicy szkolnej odbyło się przyjęcie dzieci klas pierwszych SP uczęszczających do świetlicy szkolnej do grona świetlików – czyli „Pasowanie na Świetlika”.Dzieci zanim stały się pełnoprawnymi „Świetlikami” rozwiązywały rożne zadania, rebusy oraz quizy, w których musiały wykazać się sprawnością intelektualną. Uczniom zostały również odczytane zasady zachowania obowiązujące w świetlicy szkolnej. Po złożeniu uroczystego ślubowania, każde dziecko na dowód bycia pełnoprawnym „Świetlikem” oraz jako symbol akceptacji świetlicowego regulaminu otrzymało - znaczek świetlika.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

Pod koniec miesiąca października 2016 r. zorganizowano międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. Ulubiona postać z bajki”. Organizatorką konkursu była wychowawczyni świetlicy pani Angelika Elijasz. Został on zorganizowany w związku z przypadającym 5 listopada „Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej, rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci oraz propagowanie bajek i baśni.Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą ulubionego bohatera bajkowego, wykonaną dowolna techniką plastyczną w formacie A – 3.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, wpłynęło 116 prac plastycznych z wielu bydgoskich świetlic szkolnych. Wykonane prace były różnorodne i wielobarwne, zachwycały pomysłowością i oryginalnością.

Jury nagrodziło prace dzieci i wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy: SP 60, SP 12, SP 4, SP 66, SP 65.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I   miejsce – Magda Foksińska kl.3, Martyna Kamionek kl.2, Martyna Arkuszewska kl.1

II   miejsce – Liliana Sitkiewicz kl.3, Mikołaj Łoboda kl.2, Gabryś Grzębowski kl.1

III miejsce – Helena Skolimowska kl.3, Marta Bogulska kl.2, Jagoda Burchardt kl.1

Wyróżnienie: Zosia Mika kl.3, Julia Nowicka kl.3, Weronika Lewińska kl.2, Andrea Grzębowski kl.2, Irmina Marciniak kl.1

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „KAPELUSZ PANI JESIENI”

W miesiącu październiku 2016 r. wychowawczyni świetlicy szkolnej pani Katarzyna Zielińska zorganizowała konkurs plastyczny o tematyce jesiennej pt.„ Kapelusz Pani Jesieni”. Celem konkursu było przedstawienie jesiennych barw oraz uwrażliwienie na piękno przyrody . Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej. Każde z nich mogło wykonać 1 pracę dowolną techniką i w dowolnym formacie (płaskim lub przestrzennym).

Uczniowie tworząc swoje dzieła zastosowali różnorodne techniki wykonania: malowanie farbami, rysowanie pastelami suchymi, kredkami ołówkowymi, wyklejanie kolorową krepą, wyklejanie materiałem przyrodniczym (liście, kasztany). Wykonane przez dzieci prace były ciekawe i oryginalne.

Jury oceniało prace pod względem doboru odpowiednich barw, dokładność i różnorodność oraz formy wykonania. Zwycięzcami konkursów zostali:

Miejsce I

 Zuzia Maraszkiewicz kl.1,  Amelka Izbanek kl.2, Klaudia Podolska kl.3

Miejsce II

Michalina Prochowska kl.1, Miłosz Wollandt kl.2, Róża Pietrzak kl.3

Miejsce III

Jagoda Burchardt kl.1, Oksana Zborowska kl.2, Lila Sitkiewicz kl.3

Prace przestrzenne

Martyna Kamionek kl.2,  Karolina Nawrocka kl.3, Weronika Różalska kl.3, Łukasz Wojtaszek kl.3, Yakup Krych kl.3

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

autor: Angelika Elijasz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESIENNE DRZEWO”

Pod koniec września 2016r. w świetlicy został zorganizowany wewnątrzświetlicowy konkurs plastyczny pt. „Jesienne Drzewo”. Celem konkursu było przedstawienie różnorodności jesiennych barw, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz pobudzenie dzieci do tworzenia oryginalnych prac. Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej, dowolną techniką w formacie A -3, lub A-4. Uczniowie tworząc jesienne dzieła stosowali różne techniki wykonania tj. malowanie farbami, rysowanie pastelami oraz wyklejanie plasteliną i materiałem naturalnym. Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

KLASA I: I   miejsce – Gabryś Grzębowski kl.1a, II miejsce – Kalina Nalewaj kl.1b,

KLASA II: I   miejsce – Julka Rosińska kl.2e, II miejsce – Miłosz Wollandt kl.2b

KLASA III: I   miejsce – Kalina Albińska kl.3a, II miejsce – Weronika Różalska kl.3c, III miejsce – Kacper Kosz kl.3d

Nagroda specjalna: Antek Kulczyk kl.3a

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

autor: Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica