Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MARCOWE ŻABY ”

 W miesiącu marcu 2017 r. w świetlicy szkolnej pani Marta Żukierska  zorganizowała konkurs plastyczny pt.„ Marcowe Żaby”. Celem  konkursu było: popularyzacja wiedzy o płazach, kształcenie kreatywności oraz rozwijanie umiejętności manualnych dzieci. Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej. Każde z nich mogło wykonać 1 pracę dowolną techniką i w dowolnym formacie (płaskim lub przestrzennym). Uczniowie tworząc swoje dzieła zastosowali różnorodne techniki wykonania: rysowanie pastelami, kredkami ołówkowymi, wyklejanie kolorowym papierem, składanie z kolorowego papieru – metoda origami. Wykonane przez dzieci prace były ciekawe i oryginalne.

Jury oceniało prace i wyłoniło następujących zwycięzców:

Czytaj więcej: WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MARCOWE ŻABY ”

Gra dla „świetliczaka”

 

Drogie dzieci

Jeżeli macie w domach niepotrzebne, ale niezniszczone gry planszowe, w które już nie gracie i wam się nie przydadzą – przynieście je do świetlicy szkolnej, my na pewno z nich z skorzystamy.  Sprawicie tym wielką radość innym dzieciom.

Z góry dziękujemy

Wychowawczynie i dzieci ze świetlicy.

„ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA”

17 lutego 2017 r. w świetlicy szkolnej obchodziliśmy nietypowe święto „Święto Kota”. Z tej okazji dzieci tańczyły przy muzyce, ćwiczyły „koci grzbiet”, oglądały zdjęcia, filmy przedstawiające milusińskie zwierzątka i dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy na ich temat. Brały również udział w konkursach takich jak: „zwijanie kłębka wełny”, „picie mleka”. Ten dzień był pełen wrażeń i wszystkie dzieci wspaniale się bawiły.

W naszej świetlicy został również ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Koty”, w którym wyróżniono następujące prace dzieci:

Czytaj więcej: „ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA”

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „WALENTYNKOWE SERCE DLA CIEBIE”

W związku z przypadającymi 14 lutego „Walentynkami” wychowawczyni naszej świetlicy Pani Katarzyna Zielińska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Walentynkowe serce dla Ciebie”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1 – 3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie walentykowej laurki – walentynkowego serca, rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Technika wykonania prac była dowolna. Wykonane prace były oryginalne, ciekawe i estetycznie wykonane.

Jury wyróżniło następujące dzieci:

Czytaj więcej: MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „WALENTYNKOWE SERCE DLA CIEBIE”

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA BABCIA, MÓJ DZIADEK- PORTRET PRZODKA”

21 i 22 stycznia swoje Święto mieli Babcie i Dziadkowie. W związku z tym wychowawczyni świetlicy pani Angelika Elijasz zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Moja babcia, Mój dziadek – portret przodka”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było stworzenie portretu babci lub dziadka, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny, pobudzanie dzieci do tworzenia samodzielnych i oryginalnych prac.

Wykonane przez dzieci prace były ciekawe i oryginalne. Technika wykonania prac - . rysowanie kredkami ołówkowymi i pastelami.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

 

KLASY III

I miejsce - Antonina Budzik , Julia Nowicka , Zosia Czarnecka

II miejsce – Zosia Mika, Róża Pietrzak, Amelia Nebak

III miejsce – Karolina Nawrocka, Adrianna Ciemny, Klaudia Podolska

KLASY II

I miejsce - Julia Rosińska, Aleksandra Pogoriła

II miejsce - Dominika Elijasz, Kinga Czajkowska

III miejsce - Emilia Koczorowska, Alicja Kurczewska

KLASY I

I miejsce - Lilianna Ignaczak

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica