Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA BABCIA, MÓJ DZIADEK- PORTRET PRZODKA”

21 i 22 stycznia swoje Święto mieli Babcie i Dziadkowie. W związku z tym wychowawczyni świetlicy pani Angelika Elijasz zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Moja babcia, Mój dziadek – portret przodka”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było stworzenie portretu babci lub dziadka, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny, pobudzanie dzieci do tworzenia samodzielnych i oryginalnych prac.

Wykonane przez dzieci prace były ciekawe i oryginalne. Technika wykonania prac - . rysowanie kredkami ołówkowymi i pastelami.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

 

KLASY III

I miejsce - Antonina Budzik , Julia Nowicka , Zosia Czarnecka

II miejsce – Zosia Mika, Róża Pietrzak, Amelia Nebak

III miejsce – Karolina Nawrocka, Adrianna Ciemny, Klaudia Podolska

KLASY II

I miejsce - Julia Rosińska, Aleksandra Pogoriła

II miejsce - Dominika Elijasz, Kinga Czajkowska

III miejsce - Emilia Koczorowska, Alicja Kurczewska

KLASY I

I miejsce - Lilianna Ignaczak

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

MIĘDZYŚWIETLICOWE , BOŻONARODZENIOWE KONKURSY PLASTYCZNE

W miesiącu grudniu 2016 r., w okresie przedświątecznym wychowawczynie świetlicy zorganizowały międzyświetlicowe konkursy plastyczne o tematyce Bożonarodzeniowej tj.:

- „ Inwazja aniołów”

- „ Symbole świąteczne”

- „Choinka moich marzeń”

Konkursy adresowane był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursów było: kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, zapoznanie z symbolami i ozdobami świątecznymi (choinka, anioł, bombka, stroik, Szopka Bożonarodzeniowa), kształcenie wyobraźni przestrzennej i poczucia estetyki u dzieci, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz stwarzanie warunków do rozwijania fantazji i kreatywności. Zadaniem dzieci było ukazanie wybranych symboli świątecznych, postaci anioła oraz wymarzonej choinki poprzez zastosowanie różnych technik wykonania tj. malowanie farbami, pastelami, kredkami ołówkowymi, wyklejanie z krepy, kolorowymi karteczkami, cekinami, brokatem. Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę na dany konkurs, wykonaną dowolną techniką, w formie przestrzennej lub płaskiej.

Na konkursy wpłynęło wiele ciekawych prac z bydgoskich świetlic szkolnych. Wykonane prace były różnorodne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością, dokładnością wykonania.

Z naszej świetlicy jury wyłoniło następujących laureatów konkursów:

 

Czytaj więcej: MIĘDZYŚWIETLICOWE , BOŻONARODZENIOWE KONKURSY PLASTYCZNE

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ BOŻONARODZENIOWY

Dnia 15.12.2016 r. świetlicowa drużyna wzięła udział w Międzyszkolnym Turnieju Bożonarodzeniowym zorganizowanym przez ZS nr 26 w Bydgoszczy. Zawodnicy rozwiązywali test wiedzy, quizy, rebusy oraz krzyżówki wykazując się szeroką wiedzą na temat zwyczajów i symboli związanych z Bożym Narodzeniem. Organizatorzy zadbali o uroczystą i świąteczną atmosferę. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wspólnie śpiewali kolędy, składali sobie życzenia.

autor: Angelika Elijasz

IX PRZEGLĄD ŚWIETLICOWYCH ZESPOŁÓW WOKALNO-TANECZNYCH „ MUZYCZNY ŚWIETLIK 2016 ”

07.12.2016 r. grupa wychowanków z naszej świetlicy pod kierunkiem pani Katarzyny Zielińskiej  uczestniczyła w IX Miejskim Przeglądzie Świetlicowych Zespołów Wokalno-Tanecznych „Muzyczny Świetlik 2016” zorganizowanym w Kinoteatrze „Adria”.Naszą świetlicę prezentował zespół, w skład którego wchodziły uczennice klasy 3 SP : Martyna Lewandowska, Karolina Nawrocka, Weronika Różalska. Zespół otrzymał wyróżnienie za radosną interpretację piosenki „Mucha w Mucholocie”.

Dziękujemy dziewczynkom za piękny występ i życzymy dalszych sukcesów wokalno – tanecznych.

autor: Angelika Elijasz

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W miniony piątek 25 listopada 2016 r. obchodziliśmy w świetlicy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Honorowym Gościem tego dnia była pani wicedyrektor mgr Aleksandra Codrow. Były pokazy przyniesionych pluszaków, tańce, pląsy, quizy oraz degustacja misiowego przysmaku – kanapki z miodem. Na koniec wspólnej zabawy każdy z uczestników namalował portret misia. Wykonane prace utworzyły „Misiową Galerię Talentów”.

autor: Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica