Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA”

W ostatnim tygodniu maja 2017 roku pani Hanna Kanadys zorganizowała w naszej świetlicy  konkurs plastyczny pt.: "Dzieci z różnych stron świata”. Celem konkursu było rozbudzenie w uczniach zainteresowania życiem i kulturą dzieci zamieszkujących różne regiony świata, kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec odmienności kulturowej.  

Prace dzieci wykonane były dowolną techniką, charakteryzowały się pomysłowością i wysokim poziomem artystycznym.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 01.06.2017 r.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

I   MIEJSCE – Róża Pietrzak, Klaudia Podolska

II  MIEJSCE – Laura Bojkowska, Nikola Nowicka

III MIEJSCE – Marysia Guzman, Amelka Tyburek, Ola Wrona

Wyróżnienia:  Kacper Kosz, Julia Rosińska, Magda Foksińska, Mateusz Wnuk

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

autor: Angelika Elijasz

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MOJA MAMA”

26 maja 2017 r. swoje święto miały  wszystkie mamy. W związku z tym w naszej świetlicy zorganizowany został świetlicowy konkurs plastyczny   pt. „Moja Mama”.

Konkurs przeznaczonym był dla uczniów klas 1 – 3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było przedstawienie mamy -  stworzenie jej  portretu, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny oraz kształcenie kreatywności dzieci. Wykonane prace były bardzo ciekawe i oryginalne. Przeważała technika wykonania –– rysowanie kredkami  ołówkowymi i pastelami.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

KATEGORIA kl. I

I   miejsce – Lilianna Ignaczak

II  miejsce – Nikola Tecław

III miejsce – Wiktoria Pulkowska, Kalina Nalewaj

KATEGORIA kl. II

I   miejsce – Weronika Lewińska

II  miejsce – Maja Geppert, Julia Rosińska

III miejsce – Maks Migdał, Lena Kopera

KATEGORIA kl. III

I   miejsce – Pola Skolimowska

II  miejsce – Klaudia Podolska

III miejsce – Krystian Sikora, Amelia Nebak

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału  w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ „WIOSNA NA SPORTOWO”

23.05.2017 r. grupa dzieci z naszej świetlicy w składzie ( Karolina Nawrocka, Zosia Czarnecka, Piotr Struensse, Łukasz Wojtaszek, Jonasz Drews, Marcel Stępowski, Eryk Hatka) wzięła udział w Międzyświetlicowym Turnieju „Wiosna na sportowo” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 38 w Bydgoszczy.

Podczas turnieju uczestnicy musieli wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiedzą z  dziedziny języka polskiego, matematyki oraz wiadomościami o przyrodzie. Konkurencje sportowe były przeplatane pytaniami z w/w dziedziny. Nasza drużyna w quizie i zmaganiach sportowych z dużym zaangażowaniem i wytrwałością konkurowała z innymi szkołami, zajmując – I MIEJSCE.

Na zawodach panowała atmosfera zdrowej rywalizacji i zasady FAIR PLAY. Dla naszej świetlicy dzieci wywalczyły gre planszową oraz sprzęt sportowy, który z pewnością urozmaici zabawy na świeżym powietrzu.

autor: Angelika Elijasz

„PODARUJ CZĘŚĆ SWOJEGO SERCA - WYKONAJ LAURKĘ DLA TOMASZA GOLLOBA”

 

Wykonaj LAURKĘ (dowolną techniką plastyczną) i napisz życzenia! Gotową pracę przynieś do świetlicy szkolnej, a my przekażemy ją Tomkowi. Organizator akcji - wychowawczyni świetlicy pani Kinga Wrzesińska.

WYNIKI ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PISANKA WIELKANOCNA”

W miesiącu kwietniu 2017 r., tuż przed Świętami Wielkanocnymi w świetlicy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna”, którego organizatorką była wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska. 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1-3 SP przebywających w świetlicy szkolnej. Celem konkursu było przybliżenie tradycji i symboli związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, rozwijanie umiejętności plastycznych, fantazji oraz kreatywności u dzieci. Uczniowie wykonywali prace indywidualnie w świetlicy szkolnej. Technika wykonania prac była dowolna tj. rysowanie, wyklejanie i naklejanie (krepa, kolorowy papier) oraz wypełnianie (plastelina, makaron).

Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród dzieci. Wykonano wiele pomysłowych, ciekawych i oryginalnych prac.

Wśród biorących udział jury wyłoniło następujących laureatów:

KLASY I

I miejsce – Nadia Sobota

II miejsce – Aleksander Andryszak

III miejsce – Nikola Tecław

KLASY II

I miejsce – Julia Rosińska

II miejsce – Julia Durczak

III miejsce – Laura Bojkowska

KLASY III

I miejsce – Róża Pietrzak

II miejsce – Weronika Różalska, Nikola Białecka

III miejsce – Zosia Czarnecka, Piotr Struensee

Gratulujemy nagrodzonym dzieciom, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zainteresowanie i udział. 

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica