Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WYNIKI ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PISANKA WIELKANOCNA”

W miesiącu kwietniu 2017 r., tuż przed Świętami Wielkanocnymi w świetlicy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna”, którego organizatorką była wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska. 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1-3 SP przebywających w świetlicy szkolnej. Celem konkursu było przybliżenie tradycji i symboli związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, rozwijanie umiejętności plastycznych, fantazji oraz kreatywności u dzieci. Uczniowie wykonywali prace indywidualnie w świetlicy szkolnej. Technika wykonania prac była dowolna tj. rysowanie, wyklejanie i naklejanie (krepa, kolorowy papier) oraz wypełnianie (plastelina, makaron).

Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród dzieci. Wykonano wiele pomysłowych, ciekawych i oryginalnych prac.

Wśród biorących udział jury wyłoniło następujących laureatów:

KLASY I

I miejsce – Nadia Sobota

II miejsce – Aleksander Andryszak

III miejsce – Nikola Tecław

KLASY II

I miejsce – Julia Rosińska

II miejsce – Julia Durczak

III miejsce – Laura Bojkowska

KLASY III

I miejsce – Róża Pietrzak

II miejsce – Weronika Różalska, Nikola Białecka

III miejsce – Zosia Czarnecka, Piotr Struensee

Gratulujemy nagrodzonym dzieciom, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zainteresowanie i udział. 

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MARCOWE ŻABY ”

 W miesiącu marcu 2017 r. w świetlicy szkolnej pani Marta Żukierska  zorganizowała konkurs plastyczny pt.„ Marcowe Żaby”. Celem  konkursu było: popularyzacja wiedzy o płazach, kształcenie kreatywności oraz rozwijanie umiejętności manualnych dzieci. Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej. Każde z nich mogło wykonać 1 pracę dowolną techniką i w dowolnym formacie (płaskim lub przestrzennym). Uczniowie tworząc swoje dzieła zastosowali różnorodne techniki wykonania: rysowanie pastelami, kredkami ołówkowymi, wyklejanie kolorowym papierem, składanie z kolorowego papieru – metoda origami. Wykonane przez dzieci prace były ciekawe i oryginalne.

Jury oceniało prace i wyłoniło następujących zwycięzców:

Czytaj więcej: WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MARCOWE ŻABY ”

Gra dla „świetliczaka”

 

Drogie dzieci

Jeżeli macie w domach niepotrzebne, ale niezniszczone gry planszowe, w które już nie gracie i wam się nie przydadzą – przynieście je do świetlicy szkolnej, my na pewno z nich z skorzystamy.  Sprawicie tym wielką radość innym dzieciom.

Z góry dziękujemy

Wychowawczynie i dzieci ze świetlicy.

„ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA”

17 lutego 2017 r. w świetlicy szkolnej obchodziliśmy nietypowe święto „Święto Kota”. Z tej okazji dzieci tańczyły przy muzyce, ćwiczyły „koci grzbiet”, oglądały zdjęcia, filmy przedstawiające milusińskie zwierzątka i dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy na ich temat. Brały również udział w konkursach takich jak: „zwijanie kłębka wełny”, „picie mleka”. Ten dzień był pełen wrażeń i wszystkie dzieci wspaniale się bawiły.

W naszej świetlicy został również ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Koty”, w którym wyróżniono następujące prace dzieci:

Czytaj więcej: „ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA”

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „WALENTYNKOWE SERCE DLA CIEBIE”

W związku z przypadającymi 14 lutego „Walentynkami” wychowawczyni naszej świetlicy Pani Katarzyna Zielińska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Walentynkowe serce dla Ciebie”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1 – 3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie walentykowej laurki – walentynkowego serca, rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Technika wykonania prac była dowolna. Wykonane prace były oryginalne, ciekawe i estetycznie wykonane.

Jury wyróżniło następujące dzieci:

Czytaj więcej: MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „WALENTYNKOWE SERCE DLA CIEBIE”

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica