Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „KAPELUSZ PANI JESIENI”

W październiku 2017 r. wychowawczyni świetlicy szkolnej pani Katarzyna Zielińska zorganizowała konkurs plastyczny o tematyce jesiennej pt.„ Kapelusz Pani Jesieni”Celem konkursu było przedstawienie jesiennych barw oraz uwrażliwienie na piękno przyrody. Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej. Każde z nich mogło wykonać 1 pracę dowolną techniką i w dowolnym formacie (płaskim lub przestrzennym). Uczniowie tworząc swoje dzieła zastosowali różnorodne techniki wykonania, m.in.: malowanie farbami, rysowanie pastelami, kredkami ołówkowymi, wyklejanie kolorową krepą. Wykonane prace były ciekawe i oryginalne.

Jury oceniało prace pod względem doboru odpowiednich barw, dokładność i różnorodność oraz formy wykonania. Zwycięzcami konkursów zostali:

Igor Góral kl.1,  Ola Gawlik kl.3,  Wiktoria Pulkowska kl.2,  Dominika Bonkowska kl.1,  Julia Wiśniewska kl.1,  Martyna Arguszewska kl.2, Julia Rosińska kl.3,  Michalina Stypczyńska kl.3,  Olga Kawałkowska kl.3,  Weronika Lewińska kl.3,  Kinga Czajkowska kl.3

autor: Angelika Elijasz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESIENNE DRZEWO”

 

Pod koniec września 2017 r. w świetlicy został zorganizowany wewnątrzświetlicowy konkurs plastyczny pt. „Jesienne Drzewo”.  Celem  konkursu było przedstawienie różnorodności jesiennych barw, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz pobudzenie dzieci do tworzenia oryginalnych prac. Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej, dowolną techniką w formacie A -3, lub A-4. Uczniowie tworząc jesienne dzieła stosowali różne techniki wykonania tj. malowanie farbami, rysowanie pastelami oraz wyklejanie kolorowym papierem.

Jury  dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

KLASA I

I   miejsce – Patryk Hildebrandt kl.1a

II  miejsce – Oliwia Belter kl.1c

III miejsce – Dominika Bonkowska kl.1b,  Antosia Sikorska kl.1b

KLASA II

I   miejsce – Marco Dehnert kl.2b

KLASA III

I   miejsce – Julia Barska kl.3a, Weronika Lewińska kl.3e

II  miejsce – Amelka Tyburek kl.3a, Dominika Elijasz kl.3c

III miejsce – Nadia Nowak kl.3d, Kinga Szymanowska kl.3c

Wyróżnienie: Laura Bojkowska kl.3d, Ola Wrona kl.3a

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

autor: Angelika Elijasz

nauczyciele świetlicy

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

W piątek 29 września 2017 r. z okazji „Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia” w świetlicy odbyło się wielkie obliczanie. Świetliki z klas 3 SP pokazały, że tabliczka mnożenia nie jest im straszna i może być fajną zabawą. Dzieci dzielnie rozwiązywały przygotowane wcześniej działania matematyczne, a po sprawdzeniu wyników - najlepsi otrzymali znaczki – „Ekspert Tabliczki Mnożenia”.

AKCJA - DOKARMIAMY ZWIERZĘTA LEŚNE

 

 Jak co roku ogłaszamy zbiórkę kasztanów, które będą pożywieniem dla zwierząt w okresie zimowym.  Kasztany przynosimy do świetlicy do końca 20 października 2017 r.

VIII MIEJSKI PRZEGLĄD ŚWIETLICOWYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „TEATRALNY ŚWIETLIK 2017”

   Dnia 07.06.2017 r. odbył się na scenie kina „Adria” ul. Toruńska 30  VIII Miejski Przegląd Zespołów Teatralnych „Teatralny Świetlik 2017”. Organizatorem imprezy była pani Grażyna Mężydło ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.

Głównym celem przeglądu było promowanie młodych talentów, prezentacja dorobku artystycznego dzieci oraz rozwijanie wrażliwości i pobudzanie uczniów do dalszej aktywności.

   Nasz zespół pod kierunkiem pań ze świetlicy Angeliki Elijasz i  Ilony Jurkowskiej, „Wesołe Ludki” wystąpił w następującym składzie: Aleksandra Pogoriła, Kinga Czajkowska, Julia Durczak, Weronika Lewińska, Julia Rosińska, Olga Skopowska, Natalia Woźniak, Mikołaj Mrozowski, Denis Deręgowski. Na przeglądzie wystąpiły również grupy z następujących szkół: SP 37 „Skrzaty”, SP 41 „Świetliki”, SP 4 ‘Czerwona Papryczka”, SP 61 „Czyściaki”, SP 63 ‘Świetliki”.

Nasz zespół zaprezentował przedstawienie pt. „Warzywa są smaczne i zdrowe” otrzymując  wyróżnienie za promowanie zdrowego trybu życia i wielogatunkowość sceniczną.

Dzieciom z zespołu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

autor: Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica