Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „KAPELUSZ PANI JESIENI”

W miesiącu październiku 2016 r. wychowawczyni świetlicy szkolnej pani Katarzyna Zielińska zorganizowała konkurs plastyczny o tematyce jesiennej pt.„ Kapelusz Pani Jesieni”. Celem konkursu było przedstawienie jesiennych barw oraz uwrażliwienie na piękno przyrody . Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej. Każde z nich mogło wykonać 1 pracę dowolną techniką i w dowolnym formacie (płaskim lub przestrzennym).

Uczniowie tworząc swoje dzieła zastosowali różnorodne techniki wykonania: malowanie farbami, rysowanie pastelami suchymi, kredkami ołówkowymi, wyklejanie kolorową krepą, wyklejanie materiałem przyrodniczym (liście, kasztany). Wykonane przez dzieci prace były ciekawe i oryginalne.

Jury oceniało prace pod względem doboru odpowiednich barw, dokładność i różnorodność oraz formy wykonania. Zwycięzcami konkursów zostali:

Miejsce I

 Zuzia Maraszkiewicz kl.1,  Amelka Izbanek kl.2, Klaudia Podolska kl.3

Miejsce II

Michalina Prochowska kl.1, Miłosz Wollandt kl.2, Róża Pietrzak kl.3

Miejsce III

Jagoda Burchardt kl.1, Oksana Zborowska kl.2, Lila Sitkiewicz kl.3

Prace przestrzenne

Martyna Kamionek kl.2,  Karolina Nawrocka kl.3, Weronika Różalska kl.3, Łukasz Wojtaszek kl.3, Yakup Krych kl.3

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

autor: Angelika Elijasz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESIENNE DRZEWO”

Pod koniec września 2016r. w świetlicy został zorganizowany wewnątrzświetlicowy konkurs plastyczny pt. „Jesienne Drzewo”. Celem konkursu było przedstawienie różnorodności jesiennych barw, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz pobudzenie dzieci do tworzenia oryginalnych prac. Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej, dowolną techniką w formacie A -3, lub A-4. Uczniowie tworząc jesienne dzieła stosowali różne techniki wykonania tj. malowanie farbami, rysowanie pastelami oraz wyklejanie plasteliną i materiałem naturalnym. Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

KLASA I: I   miejsce – Gabryś Grzębowski kl.1a, II miejsce – Kalina Nalewaj kl.1b,

KLASA II: I   miejsce – Julka Rosińska kl.2e, II miejsce – Miłosz Wollandt kl.2b

KLASA III: I   miejsce – Kalina Albińska kl.3a, II miejsce – Weronika Różalska kl.3c, III miejsce – Kacper Kosz kl.3d

Nagroda specjalna: Antek Kulczyk kl.3a

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

autor: Angelika Elijasz

AKCJA „DOKARMIAMY ZWIERZĘTA LEŚNE”

kasztanki

 

Jak co roku ogłaszamy zbiórkę kasztanów, które będą pożywieniem dla zwierząt w okresie zimowym.  

Kasztany przynosimy do świetlicy do końca października 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno – literackiego pt.” Życzenia dla Kosmy i Damiana”

W związku z wyróżnieniem w konkursie plastyczno – literackim ” Życzenia dla Kosmy i Damiana” (organizator: Muzeum Farmacji „Apteka Pod Łabędziem” w Bydgoszczy oraz KP CEN w Bydgoszczy) dnia 26.09. 2016 r. dzieci z naszej świetlicy pod opieką pani Katarzyny Zielińskiej gościły w Muzeum Farmacji „Apteka Pod Łabędziem” w Bydgoszczy.

Na spotkaniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. Z naszej świetlicy laureatami zostały następujące dzieci: Klaudia Podolska kl.3, Zosia Czarnecka kl.3, Karolina Nawrocka kl.3, Martyna Lewandowska kl.3

Nagrodzonym dzieciom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

autor: Angelika Elijasz

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „NAJPIĘKNIEJSZA NA ŚWIECIE JEST MAMA”

26 maja 2016 r. swoje święto miały wszystkie mamy. W związku z tym w naszej świetlicy zorganizowany został świetlicowy konkurs plastyczny   pt. „Najpiękniejsza na świecie jest mama”.

Konkurs przeznaczonym był dla uczniów klas 1 – 3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było przedstawienie mamy - stworzenie jej portretu, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny oraz kształcenie kreatywności dzieci. Wykonane prace były bardzo ciekawe i oryginalne. Przeważała technika wykonania –– rysowanie kredkami ołówkowymi i pastelami.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

KATEGORIA kl. I

I   miejsce – Julia Rosińska

II miejsce – Alicja Kurczewska

III miejsce – Marysia Guzman

Wyróżnienie – Lena Kopera, Nadia Nowak, Emilka Koczorowska

KATEGORIA kl. II

I   miejsce – Klaudia Podolska

II miejsce – Zosia Czarnecka

III miejsce – Patryk Niedbalski

KATEGORIA kl. III

I   miejsce – Amelka Kurczewska

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

 

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica