Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

dzien misia1 2017

dzien misia2 2017dzien misia3 2017W miniony piątek 24 listopada 2017 r. obchodziliśmy w świetlicy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Były pokazy przyniesionych pluszaków, tańce, pląsy, zabawa „stary niedźwiedź mocno śpi” oraz degustacja misiowego przysmaku – kanapki z miodem. Na koniec wspólnej zabawy dzieci malowały portret swojego misia.

wychowawcy świetlicy

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAŁE, DUŻE I BRZUCHATE - WSZYSTKIE MIŚKI SĄ PUCHATE”

W związku z przypadającym 25 listopada „Światowym Dniem Pluszowego Misia” wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny   pt. Małe, duże i brzuchate - wszystkie miśki są puchate”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: upowszechnianie  wśród uczniów „Światowego Dnia Pluszowego Misia”, rozwijanie u dzieci  zdolności  manualnych, rozbudzenie wyobraźni  i pomysłowości u uczniów oraz nabycie przez dzieci umiejętności wykorzystywania różnych technik plastycznych.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą sylwetę misia, wykonaną techniką - wydzieranka lub wyklejanka w  formacie A – 4.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Wykonane prace były kolorowe, pomysłowe i oryginalne.

Jury nagrodziło prace dzieci i wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy:  SP 60, SP 63, SP 38, SP 32, SP 47.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

Czytaj więcej: MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAŁE, DUŻE I BRZUCHATE - WSZYSTKIE MIŚKI SĄ PUCHATE”

PASOWANIE NA „ŚWIETLIKA”

W miesiącu listopadzie 2017 r. wychowawczynie świetlicy podczas zajęć świetlicowych przeprowadziły ”Pasowanie na świetlika” – czyli przyjęcie dzieci klas pierwszych SP uczęszczających do świetlicy szkolnej do grona świetlików. Dzieci zanim stały się pełnoprawnymi „Świetlikami” rozwiązywały rożne zadania i rebusy, w których musiały wykazać się sprawnością  intelektualną.  Uczniom zostały również odczytane zasady zachowania obowiązujące w świetlicy szkolnej. Dzieci na dowód bycia pełnoprawnym „Świetlikem” oraz jako symbol akceptacji świetlicowego regulaminu otrzymały - znaczek świetlika.

autor: Angelika Elijasz

ŚWIETLICOWE PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

  Tradycyjnie, jak co roku, dzieci ze świetlicy wzięły udział w przygotowaniach do obchodów dnia 11 listopada w ramach akcji „Kotyliony na Święto Niepodległości”.

W czasie zajęć świetlicowych pod czujnym okiem nauczycieli świetlicy dzieci wykonywały biało – czerwone kotyliony. Część z nich zastała przekazana na szkolne obchody święta – Akademię upamiętniającą historyczne wydarzenia, a pozostałe kotyliony - w dniu 11 listopada dzieci będą mogły przypiąć na kurtki i płaszcze.

Wychowawczynie świetlicy zachęcały uczniów do wykonania kotylionów, nie tylko ze względów patriotycznych, ale również dlatego, że jest to doskonałe ćwiczenie wspomagające rozwój motoryki małej i koordynację wzrokowo – ruchową.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

Pod koniec miesiąca października 2017 r. wychowawczyni świetlicy pani Angelika Elijasz zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Ulubiona postać z bajki”. Konkurs został zorganizowany w związku z przypadającym 5 listopada „Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek”. Adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej, rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci oraz propagowanie bajek i baśni.Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą ulubionego bohatera bajkowego, wykonaną dowolną techniką plastyczną w formacie A – 3 lub A-4.

Zainteresowanie konkursem było duże, wpłynęło 74 prac plastycznych z wielu bydgoskich świetlic szkolnych. Wykonane prace były różnorodne i wielobarwne, zachwycały pomysłowością i oryginalnością.

Jury wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy:   SP 60, SP 63, SP32.

Z naszej szkoły zwycięzcami zostali:

 I    miejsce – Oksana Zborowska kl.3, Dominika Bonkowska kl.1, Olga Kawałkowska kl.3

 II   miejsce – Lena Podlasińska kl.1, Michalina Stypczyńska kl.3, Julia Wiśniewska kl.1

 III  miejsce – Wiktoria Pulkowska kl.2, Kacper Kulaszewski kl.1, Milena Marek kl.3

 Wyróżnienie: Ola Głowacka kl.1, Michalina Otrębowska kl.1, Nikola Tecław kl.2, Patryk Goliński kl.3, Laura Bojkowska kl.3

autor: Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica