Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAŁE, DUŻE I BRZUCHATE - WSZYSTKIE MIŚKI SĄ PUCHATE”

W związku z przypadającym 25 listopada „Światowym Dniem Pluszowego Misia” wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny   pt. Małe, duże i brzuchate - wszystkie miśki są puchate”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: upowszechnianie  wśród uczniów „Światowego Dnia Pluszowego Misia”, rozwijanie u dzieci  zdolności  manualnych, rozbudzenie wyobraźni  i pomysłowości u uczniów oraz nabycie przez dzieci umiejętności wykorzystywania różnych technik plastycznych.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą sylwetę misia, wykonaną techniką - wydzieranka lub wyklejanka w  formacie A – 4.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Wykonane prace były kolorowe, pomysłowe i oryginalne.

Jury nagrodziło prace dzieci i wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy:  SP 60, SP 63, SP 38, SP 32, SP 47.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

Czytaj więcej: MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAŁE, DUŻE I BRZUCHATE - WSZYSTKIE MIŚKI SĄ PUCHATE”

PASOWANIE NA „ŚWIETLIKA”

W miesiącu listopadzie 2017 r. wychowawczynie świetlicy podczas zajęć świetlicowych przeprowadziły ”Pasowanie na świetlika” – czyli przyjęcie dzieci klas pierwszych SP uczęszczających do świetlicy szkolnej do grona świetlików. Dzieci zanim stały się pełnoprawnymi „Świetlikami” rozwiązywały rożne zadania i rebusy, w których musiały wykazać się sprawnością  intelektualną.  Uczniom zostały również odczytane zasady zachowania obowiązujące w świetlicy szkolnej. Dzieci na dowód bycia pełnoprawnym „Świetlikem” oraz jako symbol akceptacji świetlicowego regulaminu otrzymały - znaczek świetlika.

autor: Angelika Elijasz

ŚWIETLICOWE PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

  Tradycyjnie, jak co roku, dzieci ze świetlicy wzięły udział w przygotowaniach do obchodów dnia 11 listopada w ramach akcji „Kotyliony na Święto Niepodległości”.

W czasie zajęć świetlicowych pod czujnym okiem nauczycieli świetlicy dzieci wykonywały biało – czerwone kotyliony. Część z nich zastała przekazana na szkolne obchody święta – Akademię upamiętniającą historyczne wydarzenia, a pozostałe kotyliony - w dniu 11 listopada dzieci będą mogły przypiąć na kurtki i płaszcze.

Wychowawczynie świetlicy zachęcały uczniów do wykonania kotylionów, nie tylko ze względów patriotycznych, ale również dlatego, że jest to doskonałe ćwiczenie wspomagające rozwój motoryki małej i koordynację wzrokowo – ruchową.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

Pod koniec miesiąca października 2017 r. wychowawczyni świetlicy pani Angelika Elijasz zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Ulubiona postać z bajki”. Konkurs został zorganizowany w związku z przypadającym 5 listopada „Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek”. Adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej, rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci oraz propagowanie bajek i baśni.Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą ulubionego bohatera bajkowego, wykonaną dowolną techniką plastyczną w formacie A – 3 lub A-4.

Zainteresowanie konkursem było duże, wpłynęło 74 prac plastycznych z wielu bydgoskich świetlic szkolnych. Wykonane prace były różnorodne i wielobarwne, zachwycały pomysłowością i oryginalnością.

Jury wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy:   SP 60, SP 63, SP32.

Z naszej szkoły zwycięzcami zostali:

 I    miejsce – Oksana Zborowska kl.3, Dominika Bonkowska kl.1, Olga Kawałkowska kl.3

 II   miejsce – Lena Podlasińska kl.1, Michalina Stypczyńska kl.3, Julia Wiśniewska kl.1

 III  miejsce – Wiktoria Pulkowska kl.2, Kacper Kulaszewski kl.1, Milena Marek kl.3

 Wyróżnienie: Ola Głowacka kl.1, Michalina Otrębowska kl.1, Nikola Tecław kl.2, Patryk Goliński kl.3, Laura Bojkowska kl.3

autor: Angelika Elijasz

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „KAPELUSZ PANI JESIENI”

W październiku 2017 r. wychowawczyni świetlicy szkolnej pani Katarzyna Zielińska zorganizowała konkurs plastyczny o tematyce jesiennej pt.„ Kapelusz Pani Jesieni”Celem konkursu było przedstawienie jesiennych barw oraz uwrażliwienie na piękno przyrody. Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej. Każde z nich mogło wykonać 1 pracę dowolną techniką i w dowolnym formacie (płaskim lub przestrzennym). Uczniowie tworząc swoje dzieła zastosowali różnorodne techniki wykonania, m.in.: malowanie farbami, rysowanie pastelami, kredkami ołówkowymi, wyklejanie kolorową krepą. Wykonane prace były ciekawe i oryginalne.

Jury oceniało prace pod względem doboru odpowiednich barw, dokładność i różnorodność oraz formy wykonania. Zwycięzcami konkursów zostali:

Igor Góral kl.1,  Ola Gawlik kl.3,  Wiktoria Pulkowska kl.2,  Dominika Bonkowska kl.1,  Julia Wiśniewska kl.1,  Martyna Arguszewska kl.2, Julia Rosińska kl.3,  Michalina Stypczyńska kl.3,  Olga Kawałkowska kl.3,  Weronika Lewińska kl.3,  Kinga Czajkowska kl.3

autor: Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica