MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „JÓZEF PIŁSUDSKI W OCZACH DZIECI”

W związku 150 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego  w miesiącu grudniu 2017 r. wychowawczynie świetlicy szkolnej  pani Angelika Elijasz i pani Ilona Jurkowska zorganizowały międzyświetlicowy konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 – 3 SP pt. „Józef Piłsudski w oczach dzieci”. Celem konkursu było kształtowanie postawy patriotyzmu i świadomości narodowej, rozbudzanie u dzieci zainteresowania postacią  Marszałka Józefa Piłsudskiego, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu zdolności plastycznych oraz integrowanie szkolnych społeczności świetlicowych. Dzieci miały za zadanie samodzielnie wykonać postać Mariana Rejewskiego w dowolnej technice plastycznej. Na konkurs nadesłano prace  z różnych bydgoskich świetlic szkolnych, które były oryginalne, estetycznie i dokładnie wykonane. 

Jury wyłoniło laureatów z następujących szkół:  SP nr 63, SP 32, SP 38 w Bydgoszczy.

Z naszej świetlicy zostały nagrodzone następujące dzieci:

I   miejsce - Marcel Koczorowski kl.1,   Michał Karabasz kl.3,  Nikola Tecław kl. 2

II  miejsce – Ola Głowacka kl.1,  Irmina Marciniak kl.2,  Olga Kawałkowska kl.3

III miejsce – Mikołaj Łoboda kl.3, Maja Pleszewska kl.1,  Miłosz Wollandt kl.3, Jagoda Burchardt kl.2        

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

autor: Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „JÓZEF PIŁSUDSKI W OCZACH DZIECI”