Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MATEMATYKI W ŚWIETLICY

W roku 2021 „Dzień Matematyki” przypada na 14 marca i obchodzony jest pod hasłem „Matematyka dla lepszego świata”. Inicjatorzy ustanowienia tego matematycznego święta chcieli pokazać uczniom i nie tylko, nieco inną stronę matematyki; pokazać im, że nauka tego przedmiotu może być ciekawa. Dlatego właśnie 12 marca 2021 r. wychowawczynie świetlicy zaprosiły uczniów do udziału w przeróżnych grach i zabawach matematycznych, które tę inną stronę matematyki miały pokazać.

Świetlicowy Dzień Matematyki skierowany był do wszystkich uczniów klas 1-3 uczęszczających do świetlicy. Nawet tych (a może przede wszystkim), którzy nie lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań miało sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem. Zadania nie wymagały dużej wiedzy matematycznej - wystarczył otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką.Udział w grach i zabawach matematycznych miał na celu pokazać młodym ludziom, jasną stronę tej nauki, to że matematyka jest przyjemna i ciekawa, a nawet- jak twierdzą niektórzy- że jest piękna.

Angelika Elijasz

WIELKA GRA "Moda na dobre maniery"

W dniu 01.03.2021 roku w świetlicy szkolnej odbyła się "Wielka Gra" na temat dobrych manier. W zabawie brali udział uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich. Gra podzielona została na 3 etapy:

·  w pierwszym uczniowie odpowiadali na pytania

·  w drugim musieli przygotować cztery scenki rodzajowe

·  w trzecim zaśpiewały do wybranej przez siebie melodii jedną zwrotkę wiersza, która zawierała porady poprawnego zachowania

Na koniec zabawy wychowawczynie świetlicy policzyły punkty osiągnięte przez uczniów.

Uczniowie z najwyższą ilością punktów zajęli:

I miejsce - Kajetan Prusowski  klasa IIIB

II miejsce - Maksymilian Guziwelakis klasa IIIB

III miejsce - Maria Kołacka klasa IIC

Wyróżnienie - Adam Meknassi klasa IIE

Gratulujemy zwycięzcom!!! :)

Angelika Elijasz

ŚWIETLICOWE WARSZTATY EDUKACYJNE „JAK POWSTAJE KSIĄŻKA”

 

 

 

W ramach Międzynarodowego Projektu "Magiczna moc bajek" w styczniu 2021r. wybrani uczniowie klasy 2d i 2e wzięli udział w warsztatach edukacyjnych "Jak powstaje książka" pod opieką wychowawcy świetlicy - Marioli Górnej.

Na zajęciach uczniowie zgromadzili materiały oraz zostali poinstruowani jak je wykorzystać do wykonania książki. Przykłady książek wykonanych przez dzieci znajdują się na załączonych zdjęciach.

Współpraca w projekcie: Magdalena Piwkowska, Hanna Lemańska, Mariola Górna.

„TELETURNIEJ O BYDGOSZCZY” W ŚWIETLICY

21.10.2020r. przeprowadzony został "Teleturniej o Bydgoszczy". Do teleturnieju przystąpili uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich.

Wybrany uczestnik z każdej grupy losował kartkę z pytaniem. Następnie po wspólnym zastanowieniu się nad odpowiedzią, uczniowie odpowiadali na pytania.

Po skończonej grze nauczyciel podsumował ilość punktów zdobytych przez uczestników poszczególnych grup. W związku z osiągnięciem minimalnej różnicy tj. 1-go punktu między grupami, przyznano pierwsze i drugie miejsce z wyłączeniem miejsca trzeciego.

I miejsce zajęli uczniowie:

Wiktoria Sikorska - kl. 2c

Klaudia Bojkowska - kl. 2c

Maja Giza - kl. 3a

Dominika Urbańska - kl. 3a

II miejsce zajęli uczniowie:

Adam Meknassi - kl. 2e

Lidia Paj - kl. 3e

Dominika Borak - kl. 2e

Kacper Solecki - kl. 1d

Nikola Ogorzelska - kl. 1d

Kuba Rogulski - kl. 1d

Oliwier Strokowski - kl. 2e

Jakub Block - kl. 1d

Organizator: Mariola Górna

QUIZ HISTORYCZNY „JESTEM POLAKIEM”

16.10.2020r. odbył się quiz historyczny. Udział wzięli uczniowie klas drugich oraz trzecich. Wszyscy uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące tematyki patriotycznej. Rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzono 19.10.2020 r.

Spośród uczniów biorących udział w quizie, najwyższą liczbę punktów osiągnęły następujące osoby:

I miejsce – Matylda Krantz – kl. 3a

II miejsce – Alicja Korytkowska – kl. 3a

III miejsce – Dominika Urbańska – kl. 3a

Wyróżnienie - Leon Jonas - kl. 3a

Wyróżnienie - Tomasz Majewski - kl. 2d

Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica