Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 odbywać się będzie według następujących zasad: 

  1. Do świetlicy przyjmowani będą uczniowie klas 1-3 SP na podstawie Wniosku przyjęcia na zajęcia świetlicowe, który znajduje się do wydruku na stronie internetowej szkoły w zakładkach: „dla rodziców” i „świetlica”.
  2. Do świetlicy przyjmowane będą dzieci wyłącznie obojga rodziców pracujących.
  3. Wypełnione wnioski przekazujemy do świetlicy:

- rodzice klas 1 dostarczają wnioski osobiście do świetlicy (od dnia 1 września),

- natomiast wnioski dzieci klas 2 i 3 - dostarczają do świetlicy uczniowie.

 

W związku z zaistniałą sytuacją dotycząca COVID - 19 zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum czasu przebywania dziecka w świetlicy.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZE ŚWIETLICY

 

Wychowawcy świetlicy

 

Świetlicowy teleturniej - nauka przez zabawę "Żywa lekcja historii"

 
turniejzywalekacja2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dnia 31.05.2021r. odbył się w świetlicy szkolnej teleturniej - nauka przez zabawę "Żywa lekcja historii". Udział wzięli uczniowie klas drugich oraz trzecich. Każdy z uczestników brał czynny udział w zajęciach.
W związku z powyższym wszyscy biorący udział zostali nagrodzeni.
Organizator turnieju - Mariola Górna.
 
Angelika Elijasz
 

QUIZ HISTORYCZNO - PLASTYCZNY "POLSKIE WOJSKO - HUSARIA XVII WIEK" W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Dnia 12.05.2021r. w świetlicy szkolnej odbył się quiz historyczno-plastyczny na temat "Polskie wojsko - husaria XVII wiek". Udział wzięli nie tylko uczniowie z kółka historycznego lecz także wszyscy chętni  z klas 1-3 SP.

husaria3

husaria2

 

 

 

 

 

 

 

 Autorzy wyróżnionych prac są przedstawieni na zdjęciu.

 

husaria4

 

 

 

 

 

 

 Angelika Elijasz

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MATEMATYKI W ŚWIETLICY

W roku 2021 „Dzień Matematyki” przypada na 14 marca i obchodzony jest pod hasłem „Matematyka dla lepszego świata”. Inicjatorzy ustanowienia tego matematycznego święta chcieli pokazać uczniom i nie tylko, nieco inną stronę matematyki; pokazać im, że nauka tego przedmiotu może być ciekawa. Dlatego właśnie 12 marca 2021 r. wychowawczynie świetlicy zaprosiły uczniów do udziału w przeróżnych grach i zabawach matematycznych, które tę inną stronę matematyki miały pokazać.

Świetlicowy Dzień Matematyki skierowany był do wszystkich uczniów klas 1-3 uczęszczających do świetlicy. Nawet tych (a może przede wszystkim), którzy nie lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań miało sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem. Zadania nie wymagały dużej wiedzy matematycznej - wystarczył otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką.Udział w grach i zabawach matematycznych miał na celu pokazać młodym ludziom, jasną stronę tej nauki, to że matematyka jest przyjemna i ciekawa, a nawet- jak twierdzą niektórzy- że jest piękna.

Angelika Elijasz

WIELKA GRA "Moda na dobre maniery"

W dniu 01.03.2021 roku w świetlicy szkolnej odbyła się "Wielka Gra" na temat dobrych manier. W zabawie brali udział uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich. Gra podzielona została na 3 etapy:

·  w pierwszym uczniowie odpowiadali na pytania

·  w drugim musieli przygotować cztery scenki rodzajowe

·  w trzecim zaśpiewały do wybranej przez siebie melodii jedną zwrotkę wiersza, która zawierała porady poprawnego zachowania

Na koniec zabawy wychowawczynie świetlicy policzyły punkty osiągnięte przez uczniów.

Uczniowie z najwyższą ilością punktów zajęli:

I miejsce - Kajetan Prusowski  klasa IIIB

II miejsce - Maksymilian Guziwelakis klasa IIIB

III miejsce - Maria Kołacka klasa IIC

Wyróżnienie - Adam Meknassi klasa IIE

Gratulujemy zwycięzcom!!! :)

Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica