Dla kandydatów do klasy czwartej

 W roku szkolnym 2017/2018 oferujemy naukę w klasach czwartych o profilu:

  • ogólnym,
  • taekwondo olimpijskie,
  • judo,
  • piłka siatkowa dziewcząt,
  • piłka nożna chłopców,
  • do klasy czwartej sportowej Szkoły Podstawowej nr 31 przyjmuje się kandydatów, którzy:
  1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;
  2. posiadają pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydata do szkoły i oddziału
  3. zaliczyli próbę sprawności fizycznej
 

wniosek

Próby sprawnościowe:

piłka siatkowa

piłka nożna

judo

taekwondo


Jesteś tutaj: Start Rekrutacja rekrutacja do klasy czwartej Dla kandydatów do klasy czwartej