Samorząd Uczniowski 

Przewodniczący: Karol Marszałł, Zastępca: Aleksandra Ciarka, Sekretarz: Amelia Kasprzak, Rzecznik Praw Ucznia:Maximilian Rak

Opiekunowie SU

Joanna Wyrobek, Katarzyna Jarzembowska

WYNIKI WYBORÓW!!!

 
6 października odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Na liście wyborczej znalazło się trzydziestu kandydatów, którzy ubiegali się 
o stanowisko przedstawiciela uczniowskiej społeczności. Natomiast trzy osoby rywalizowały o tytuł Rzecznika Praw Ucznia. 
W głosowaniu wzięło udział 564 uczniów. Oddano 548 ważnych głosów. 
 
Oto ich wyniki:
 
Karol Marszałł z kl. 6cp - przewodniczący
 
Aleksandra Ciarka z kl. 3bg - zastępca
 
Amelia Kasprzak z kl. 6bp - sekretarz
 
Maximilian Rak z kl. 3cg - rzecznik praw ucznia
 
Serdecznie gratulujemy!!!
 
Pozostałym kandydatom bardzo dziękujemy za udział i liczymy na Wasze dalsze zaangażowanie oraz owocną współpracę :-)
 
Katarzyna Jarzembowska i Joanna Wyrobek

Debata dla przyszłych samorządowców za nami!!!

 
W środę 04.10.2017 r. w naszej szkole odbyło się wyjątkowe spotkanie, zorganizowane dla kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Jego celem było omówienie roli, jaką samorząd pełni w szkole
W debacie, oprócz samych kandydatów, udział wzięła pani Anna Schulz, która z punktu widzenia pedagoga szkolnego, przedstawiła potrzeby i oczekiwania w ramach przyszłej współpracy z Samorządem Uczniowskim. Pani pedagog zwróciła uwagę na różne możliwości działania np. w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.
Gościem specjalnym debaty była Zosia Wiącek - absolwentka naszej Szkoły Podstawowej nr 31, aktualnie uczennica klasy 3 Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy. Zosia podzieliła się z naszymi kandydatami swoim bogatym doświadczeniem w roli lidera Samorządu Uczniowskiego. Opowiedziała nam jak wygląda praca samorządu w praktyce, jakie mają obowiązki, prawa i pomysły oraz jak je realizują w swojej szkole. Wielokrotnie podkreślała jak ważna jest współpraca i zaangażowanie wszystkich uczniów, a nie tylko tych, wybranych na przedstawicieli samorządu. Na koniec swojego wystąpienia wymieniła korzyści, jakie płyną z pracy w samorządzie np. poznawanie nowych ludzi, kolegów i koleżanek, lepsza organizacja własnego czasu, większa pewność siebie podczas publicznych wystąpień i wiele, wiele innych!! 
 
Wszystkim uczestnikom debaty serdecznie dziękujemy za udział!!! :-)
 
Katarzyna Jarzembowska i Joanna Wyrobek

Listy wyborcze domknięte...

 

W piątek, 29 września, zamknęliśmy listę kandydatów ubiegających się o stanowisko w Samorządzie Uczniowskim. Decyzją Dyrekcji od tego roku szkolnego będzie działał jeden samorząd reprezentujący uczniów szkoły podstawowej i wygasające już klasy gimnazjum.

W skład Samorządu Uczniowskiego wejdą (zgodnie z liczbą uzyskanych głosów): przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz. Osobne głosowanie dotyczyć będzie wyboru rzecznika praw ucznia. Oto kandydaci, na których będziecie mogli oddać swój głos w piątkowych wyborach:

Czytaj więcej: Listy wyborcze domknięte...

Furtka dla nowych samorządowców otwarta!

Drodzy Uczniowie! Początek roku szkolnego to czas wyborów – niektórzy członkowie dotychczasowego Samorządu Uczniowskiego opuścili mury naszej placówki. Pora na nowych „działaczy”, którzy będą chcieli mieć wpływ na wiele ważnych spraw dziejących się w szkole.

Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak, m.in.:

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

To tylko niektóre z możliwości współdziałania. Zachęcamy wszystkie osoby – kompetentne, zaangażowane, mające głowę pełną pomysłów, potrafiące współdziałać w grupie – do zgłaszania swoich kandydatur jako reprezentantów Samorządu Uczniowskiego, który tworzy, tak naprawdę, cała społeczność szkolna.

Zgłoszenia (na kartkach: imię i nazwisko, klasa) należy przekazać do środy – 27 września paniom: Joannie Wyrobek (szkoła podstawowa) i Katarzynie Jarzembowskiej (gimnazjum). Przed wyborami, które odbędą się w październiku, planujemy zorganizować debatę kandydatów, podczas której powiemy o podstawowych prawach i obowiązkach samorządowców oraz możliwościach współpracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.

Czekamy na Was!

Katarzyna Jarzembowska, Joanna Wyrobek

Jesteś tutaj: Start O szkole Samorząd uczniowski