OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU ROK SZKOLNY 2020/2021

Ogłaszamy nabór dla uczniów - uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Ogłoszenie

 

 

 

Jesteś tutaj: Start Edu(R)Ewolucja Edu(R)Ewolucja 2020/2021 OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU ROK SZKOLNY 2020/2021