KONKURS NA PLAKAT: "100 LAT NIEPODLEGŁEJ"

flaga polZ okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zapraszamy uczniów klas 4-8 SP i III gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu, w dowolnej technice plastycznej, nawiązującej do tego wydarzenia. Format plakatu: A3.  Podpisane prace prosimy składać u nauczycieli historii do 30 października.
 
autor: Patrycja Kowalczyk

MARATON ORTOGRAFICZNY – CZYLI EDUKACYJNY BIEG PO TABLET

 

tablet ortografia 

            „Język jest głównym składnikiem tego złożonego pojęcia,

                      które obejmujemy wspólnym mianem: Ojczyzna”

                                                                                - Piotr Bąk

 

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej do udziału w programie edukacyjnym realizowanym w roku szkolnym 2018/2019, którego głównym celem jest doskonalenie znajomości ortografii i interpunkcji języka polskiego. Poprzez twórcze działanie chciałybyśmy zainteresować Was naszym niezmiernie trudnym językiem ojczystym, a także przekonać do wytrwałej i systematycznej pracy nad opanowaniem zasad poprawnej pisowni. W dobie otaczającej nas ze wszystkich stron elektroniki to umiejętność coraz rzadsza.

Nasza propozycja to nauka, zabawa i dobra rywalizacja obejmująca kilka etapów.

Uczniowie, którzy zdecydują się na udział w tym przedsięwzięciu, w określonych terminach będą musieli opanować wiedzę z zakresu wybranych zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego oraz przystąpić do konkurencji sprawdzających daną umiejętność. Za każde zaliczone zadanie uczniowie otrzymają kolejne punkty, które będą sumowane, a do ostatecznego wyniku dodane zostaną osiągnięcia uzyskane w turnieju podsumowującym.

Podjęty trud nie pójdzie na marne, bo oprócz solidnej wiedzy i cennych umiejętności najlepszy maratończyk otrzyma nagrodę rzeczową – tablet.

Wszelkie informacje na temat poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie internetowej szkoły, a pomoce i materiały dydaktyczne prezentowane na gazetce ściennej na drugim piętrze przy sali 203. Pierwsze wskazówki będą dotyczyły tajemnic słownika ortograficznego, ponieważ to niezastąpione źródło wiedzy dla kandydata na medalistę.

Do końca września czekamy na Wasze deklaracje udziału w konkursie.

Zgłoszenia przyjmują Anna Pol i Jolanta Nadolna.

„ Kulturalni zawsze…… w szkole, w domu i na ulicy”

 

          „Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi"

W związku z realizacją IV edycji  programu „ Dobre maniery, łamią bariery, czyli szkoła dobrych nawyków”   zapraszamy  uczniów  klas 4-8 szkoły podstawowej do  udziału w konkursie plastycznym związanym z prezentacją zasad savoir- vivre, które obowiązują nas wszystkich każdego dnia. Prosimy o wykonanie prac w formacie A 4 dowolną techniką np. wydzieranki, wyklejanki, pastele, grafiki i dostarczenie ich do poniedziałku 22 października 2018 roku do sali 103 lub 217. Na zwycięzców czekają nagrody.

 Zapraszamy wszystkich do udziału w tym twórczym przedsięwzięciu

Jolanta Nadolna, Bożena Dirbach

Konkurs plastyczny

"Bezpieczna droga do szkoły - jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

CELE KONKURSU:

  •  popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym,
  • kształtowanie postaw społecznych: pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych,
  • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków  lekceważenia zasad, przepisów,
  • wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci  klas I-III.
Prace należy złożyć do 25 września 2018 roku  do wychowawców klas, a wychowawcy do pedagoga szkolnego.
WYMAGANIA KONKURSOWE:

  • format  A4, technika dowolna

KRYTERIA OCENY:  praca plastyczna  musi odzwierciedlać  temat  i  cele  konkursu, muszą występować elementy odblaskowe. Oceniana będzie pomysłowość oraz estetyka pracy. Każdy uczestnik może dostarczyć  jedną pracę. Przy wykonaniu prac dopuszcza się pomoc osób dorosłych. 

Ogłoszenie wyników 1.10.2018r. podczas kampanii „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” 

- Anna Schulz

 

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy