„ Kulturalni zawsze…… w szkole, w domu i na ulicy”

 

          „Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi"

W związku z realizacją IV edycji  programu „ Dobre maniery, łamią bariery, czyli szkoła dobrych nawyków”   zapraszamy  uczniów  klas 4-8 szkoły podstawowej do  udziału w konkursie plastycznym związanym z prezentacją zasad savoir- vivre, które obowiązują nas wszystkich każdego dnia. Prosimy o wykonanie prac w formacie A 4 dowolną techniką np. wydzieranki, wyklejanki, pastele, grafiki i dostarczenie ich do poniedziałku 22 października 2018 roku do sali 103 lub 217. Na zwycięzców czekają nagrody.

 Zapraszamy wszystkich do udziału w tym twórczym przedsięwzięciu

Jolanta Nadolna, Bożena Dirbach

Konkurs plastyczny

"Bezpieczna droga do szkoły - jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

CELE KONKURSU:

  •  popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym,
  • kształtowanie postaw społecznych: pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych,
  • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków  lekceważenia zasad, przepisów,
  • wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci  klas I-III.
Prace należy złożyć do 25 września 2018 roku  do wychowawców klas, a wychowawcy do pedagoga szkolnego.
WYMAGANIA KONKURSOWE:

  • format  A4, technika dowolna

KRYTERIA OCENY:  praca plastyczna  musi odzwierciedlać  temat  i  cele  konkursu, muszą występować elementy odblaskowe. Oceniana będzie pomysłowość oraz estetyka pracy. Każdy uczestnik może dostarczyć  jedną pracę. Przy wykonaniu prac dopuszcza się pomoc osób dorosłych. 

Ogłoszenie wyników 1.10.2018r. podczas kampanii „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” 

- Anna Schulz

 

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy