Konkurs „English is Everywhere”

english flagaZachęcam do wzięcia udziału w konkursie „English is Everywhere”, którego organizatorem jest IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. Zakres wymagań konkursu przedmiotowego obejmuje poszerzone treści zawarte w podstawie programowej dla szkół podstawowych. Uczestnikami mogą być uczniowie klas 7-8, którzy w dobrym stopniu opanowali materiał gramatyczny, posługują się odpowiednim słownictwem, wyróżniają się umiejętnością wypowiadania się na tematy z życia codziennego, poprawną wymową, a także posiadają pewną wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego. Chętni mogą się zgłaszać do nauczycieli języka angielskiego do dnia 14.02.2020. Konkurs odbędzie się 20.02.2020 (godzina i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie).

Karina Romel-Gromacka

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Konkurs „English is Everywhere”