Konkurs plastyczny „Symbole mojego regionu” z okazji Dni Białej Laski.

 

1. Temat pracy dotyczy symboli regionalnych tj. architektury, kuchni , postaci , folkloru itp.

2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie wypukłego plakatu w formacie A3, umożliwiającego rozróżnianie elementów przez dotyk, stymulującego percepcję osób niewidomych (pozbawionego zbędnych szczegółów, ze zróżnicowaną fakturą, z odpowiednimi odległościami pomiędzy elementami)

3. Do wykonania pracy uczestnik powinien użyć trwałych i bezpiecznych w dotyku materiałów o różnych fakturach.

4. Prosimy o zabezpieczenie prac przed nadaniem przesyłki, gdyż uszkodzone prace nie będą brały udziału w konkursie.

5. Każdy plakat powinien mieć nadany tytuł – celem ułatwienia interpretacji.

6. Konkurs jest podzielony na dwa etapy :

• Etap szkolny – wyłonienie 6 prac konkursowych z danej jednostki szkolnej tzn. - 3 prace w kategorii I tj. uczniowie klas I-III (prace wyłonione do dalszego etapu przez tyflopedagoga)

- 3 prace w kategorii II tj. uczniowie klas IV-VIII

• Etap ogólnopolski w ramach Kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie,Ty zobacz mnie!”

7. Każdą pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem, kategorią i nazwą placówki, tytułem -należy to zrobić na odwrocie kartki.

8. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2).

Prace wraz z załącznikiem oraz oświadczeniem proszę przynosić do mnie do dnia 24.10.2019.

załacznik nr1

Karina Romel-Gromacka