Arcydzieła z odpadów

Zapraszamy uczniów kl.1-3 do udziału w konkursie plastycznym „Arcydzieła z odpadów”, organizowanym przez Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. 

  • Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę plastyczną (może to być np. zabawka, przedmiot użytkowy, strój ekologiczny, gra)
  • Wielkość prac przestrzennych nie powinna przekraczać w najdłuższym wymiarze 50 cm
  • Do pracy należy dołączyć etykietę wg wzoru: imię i nazwisko autora, wiek, opiekun oraz telefon lub e-mail kontaktowy, nazwa i adres szkoły 
  • Do każdej pracy musi być dołączona podpisana zgoda rodzica na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (do pobrania w s.009 lub portierni) 
  • Prace powinny być wykonane wyłącznie z przedmiotów będących odpadami – śmieciami: puszki aluminiowe, makulatura, zużyte przedmioty plastikowe i szklane, szmaty, lub materiałów naturalnych: drewno, sznurek, słoma itp.

Ocenie podlegać będziezgodność z tematem i wymaganiami regulaminowymi, rodzaj wykorzystanych materiałów, oryginalność i użyteczność dzieła, estetyka wykonania

Prace należy dostarczyć do 1 kwietnia 19 r. do s. 009.

Marlena Szymańska, Anna Rydzyńska

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Arcydzieła z odpadów