MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2019 - The Year of Polish Freedom

flagaZapraszamy uczniów klas siódmych, ósmych oraz gimnazjalistów do wzięcia udziału w konkursie “2019 - The Year of Polish Freedom”

CELE KONKURSU:

- pogłębianie wiedzy na temat polskich symboli niepodległościowych, 

- upamiętnienie 2019 roku ze względu na ważne dla historii Polski i Bydgoszczy jubileusze i patriotyczne rocznice m.in. 30-stej rocznicy częściowo wolnych wyborów, 15-stej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, setnej rocznicy zwycięskiego zakończenia Powstania Wielkopolskiego,

- rozbudzanie uczuć patriotycznych,

- rozwijanie zainteresowań do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych,

- motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych, rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, np. kontrolowanie procesu własnego uczenia się, pogłębianie wiedzy na temat nowoczesnych technologii oraz sposobów ich wykorzystania w praktyce,

PRZEBIEG KONKURSU:

  • Uczestnicy mają za zadanie indywidualne przygotowanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim z wykorzystaniem programu Power Point lub Prezi na temat jubileuszy obchodzonych w 2019 roku w Polsce (max. 25 slajdów). 
  • Przygotowane prezentacje dostarczamy nauczycielowi języka angielskiego w terminie do 15.03. 2019 r. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna oraz sposób przedstawienia tematu. Autorzy najlepszych prac wezmą udział w finale, który odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 201.

organizatorki: Jolanta Buczyńska Sylwia Sobczuk

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2019 - The Year of Polish Freedom