KONKURS O KRÓLU KAZIMIERZU WIELKIM

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza WielkiegoCel ogólny konkursu: Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku
Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu. Warunki uczestnictwa: uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 7-8), klas trzecich
gimnazjum.
Kategorie konkursowe:
1. Literacka Tytuł konkursu: Legenda o królu Kazimierzu Wielkim
Wymagania konkursowe:
a) Forma: legenda – maksymalnie dwie strony formatu A4; czcionka Times New Roman 10-11
Ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych.
b) dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer
telefonu, faksu i e-mail).
2. Historyczna Tytuł konkursu: Charakterystyka wybranego polskiego rycerza (album).
Wymagania konkursowe:
a) Wykonanie albumu – maksymalnie 15 stron.
Ocenie podlega: realizacja tematu, poprawność merytoryczna, technika i estetyka wykonania.
b) dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer
telefonu, faksu i e-mail).
3. Plastyczna Tytuł konkursu: Portret króla Kazimierza Wielkiego.
Wymagania konkursowe:
a) Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).
Ocenie podlega: wierność odwzorowania postaci króla, technika i estetyka wykonania.
b) Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu,
faksu i e-mail).
4. Fotograficzna Tytuł konkursu: Zabytki architektury w miastach kazimierzowskich w obiektywie.
Wymagania konkursowe:
a) Maksymalnie 3 fotografie w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem
ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).
Ocenie podlega: technika wykonania, kadrowanie.
Termin i miejsce konkursu:
1. Termin składania prac – do19.03.2019 r.

Uwagi:
1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 lub załącznik 2).
4. Prace uczestników nie podlegają zwrotowi i mogą być upowszechniane.
5. Prace podlegają ocenie komisji konkursowej. Od werdyktu jury nie ma odwołania.

Pełny regulamin

http://www.4lo.bydgoszcz.pl/index.php/konkursy-zso-nr-4/konkurs-o-kazimierzu-wielkim
Zapraszamy do udziału! 

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy KONKURS O KRÓLU KAZIMIERZU WIELKIM