Międzyszkolny konkurs pt. „Dziennik małego powstańca” –dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim 1944r.

Zespół Szkół Nr 24 w Toruniu i Szkoła Podstawowa Nr 7 w Toruniu zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w VI edycji konkursu.
 
Praca konkursowa pt.„Dziennik małego powstańca” –dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim 1944r.polega na napisaniu fragmentu dziennika małego powstańca (2 –5 dni).
Fragmenty dziennika oceniane będą według następujących kryteriów:
 
- Przedstawienie wydarzeń i faktów w narracji pierwszoosobowej.
- Relacja z aktualnych spraw i wydarzeń z Powstania Warszawskiego.
- Informacje o przemyśleniach, uczuciach, refleksjach narratora.
- Obecność odnarratorskich komentarzy zawierających ocenę przedstawionych zdarzeń.
- Używanie słownictwa wartościującego dodatnio lub ujemnie.
- Ułożenie zapisków w sposób chronologiczny.
- Wszystkie zapisy poprzedzone datą (dzień, miesiąc, rok, ewentualnie nazwa kolejnego dnia tygodnia, godzina).
- Spójność tekstu i logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia).
- Poprawność językowa, ortograficzna i  interpunkcyjna.
- Praca musi być napisana pismem ręcznym i nie powinna przekraczać dwóch stron A5 lub jednej strony A4. 
- Nadesłana praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwęi adres szkoły, numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
 
Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskieg.
Prace konkursowe mozna składać u nauczycieli historii do 19 marca br. 
Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Międzyszkolny konkurs pt. „Dziennik małego powstańca” –dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim 1944r.