Konkurs z języka niemieckiego

Regulamin konkursu z języka niemieckiego MADE IN  DEUTSCHLAND / MADE IN DACHL

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7, 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum niezależnie od poziomu znajomości języka. Organizatorami są nauczyciele języka niemieckiego.

 

Cele konkursu:

1. Rozbudzanie kreatywności uczniów.

2. Kształcenie kompetencji interkulturowej.

3. Pogłębianie wiedzy realioznawczej.

 

Ogólne zasady przeprowadzania konkursu:

1. Uczniowie samodzielnie dokonują wyboru co najmniej 3 rzeczy pochodzących z Niemiec lub krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein)

 2. Uczniowie dostarczają nauczycielowi języka niemieckiego  podpisaną pracę prezentującą wynalazki  wywodzące się z Niemiec lub krajów niemieckojęzycznych.  Praca może być wykonana w dowolnym formacie i dowolną techniką (plakat, collage, rysunek).

3. Termin zgłaszania prac: 8.03.2019.

4. Ocenie podlega estetyka, walory artystyczne pracy, trafność interpretacji.

5. Uczeń, którego praca zostanie oceniona przez nauczycieli języków obcych najwyżej, otrzymuje nagrodę rzeczową

 

Agnieszka Łysiak

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Konkurs z języka niemieckiego