"Ciepło bez smogu" - konkurs plastyczny

Zapraszamy uczniów kl. 1-3 do udziału w konkursie ,,Ciepło bez smogu" organizowanym przez KPEC Sp.z o.o. w Bydgoszczy. Praca ma być wykonana dowolną techniką, w formacie A4 lub A3 do 7.02.19r. Celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu, wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze oraz sposobów w jakich można to robić. Pracę należy opisać na osobnej kartce: imię, nazwisko, wiek, klasę, nazwę szkoły. Należy dołączyć zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie (jest do odebrania w portierni). Kryteria oceny zgłoszonych prac: zgodność pracy z tematyką konkursu, staranność wykonania, oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej, inwencja i pomysłowość. Nagrody: 1 miejsce-o wartości ok. 600zł, 2 miejsce o wartości ok. 400zł, 3 miejsce o wartości ok. 200zł, 10 wyróżnień o wartości 50zł każda. Na prace czekamy w sali 009 do czwartku 7.02.

M.Szymańska, A. Rydzyńska

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy "Ciepło bez smogu" - konkurs plastyczny