Konkursy z języka niemieckiego

Organizator

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

Cele konkursów

- zdobywanie wiedzy o historii, kulturze, tradycji, realiach krajów niemieckojęzycznych;

- wspieranie uczniów w rozwijaniu postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur;

- doskonalenie warsztatu pisarskiego;

- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

Termin składania prac

Prace z dopiskiem „Konkurs Niemcy znani i lubiani…”  lub "Pocztówka z Kujaw"  należy przekazać do 11 maja 2018 r. nauczycielowi Agnieszce Łysiak

Finałowe rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 maja 2018 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl. Dyplomy, nagrody i podziękowania zostaną dostarczone do szkół.Organizatorzy zastrzegają, że prace przechodzą na własność szkoły. Udział w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu oraz zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Konkursy z języka niemieckiego