Wojewódzki konkurs dla uczniów klas 7 i gimnazjum

KUJAWSKO- POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII IV edycja- Zabytki sakralne i świeckie- wojewódzki konkurs tematyczny

 
ZAPRASZAMY uczniów klas 7 i gimnazjum do udziału w konkursie, odbywającym się pod patronatem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego oraz Kuratora Oświaty.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy.
 
Cele konkursu:
1) zainteresowanie uczniów historią ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej,
2) popularyzacja wiedzy odnoszącej się do historii regionu kujawsko- pomorskiego,
3) przedstawienie i zaprezentowanie zabytków sakralnych i świeckich regionu, mających istotne znaczenie dla społeczności lokalnych,
 
 
 Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci i finaliści.
 
 
ZADANIE KONKURSOWE:
 
 Uczestnik przygotowuje indywidualną pracę, która powinna:
 
1) odnosić się do zabytków sakralnych i świeckich miejscowości zamieszkiwanej przez ucznia. Maksymalna ilość przedstawionych zabytków sakralnych- 3; maksymalna ilość przedstawionych zabytków świeckich- 3 zabytki,
2) opierac się na materiałach źródłowych (kroniki, pamiętniki, gazety, dzienniki, archiwalne zdjęcia itp.)
zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych,
3) nie przekraczać 50 slajdów lub 10 minut filmu,
4) w pierwszym slajdzie zawierać: imię, nazwisko, wiek ,klasę, nazwę placówki ucznia, imię i nazwisko nauczyciela czuwającego nad przygotowaniami do konkursu,
Przygotowana praca w prezentacji Power Point, Prezi lub film powinna zawierać archiwalne i współczesne zdjęcia związane z zabytkami sakralnymi i świeckimi. Autor oddaje pracę na nośniku elektronicznym- płyta np. CD- R, CD+R, DVD,
 
termin składania prac: do 30 marca 2018 r.
 
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie -  zespół nauczycieli historii,
 
 
autor: Patrycja Kowalczyk
 
Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Wojewódzki konkurs dla uczniów klas 7 i gimnazjum