Świąteczna matematyka

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie „Bryła matematyczna bombką choinkową”.

Technika wykonania bryły w świątecznym wydaniu jest dowolna, liczymy na waszą pomysłowość, ale także będziemy brać pod uwagę estetykę wykonania. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Ozdoby można przynosić do sal: 104 , 203 lub  nauczycieli matematyki, termin składania prac 10.12.2017r.

Kamila Dąbrowska, Ewa Lewalska

Miejski konkurs grafiki komputerowej” Choinka 2017” dla klas 1-3 SP

Organizatorem konkursu jest MDK nr 4

Cele konkursu:

ukazanie wizji Bożego Narodzenia,
rozbudzenie aktywności twórczej dzieci
-zastosowanie komputera w twórczości graficznej
wzmocnienie wśród uczniów świadomości własnych umiejętności i zdolności.

Warunki konkursu:

format kartek 20 x 15 cm
prace muszą być wydrukowane

– samodzielnie wykonane(nie wklejać gotowych elementów rysunkowych)

prace na konkurs proszę także nagrać na płycie CD
do oceny nie będą brane prace zbiorowe
wszystkie prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko
autora, wiek (klasa) i adres szkoły do której autor uczęszcza.

Prace prosimy przekazywać do 30 listopada do sali nr 009

Anna Rydzyńska, Marlena Szymńska

Centrum Edukacji Ekologicznej-wojewódzki konkurs plastyczny dla klas 1-3 SP

kartka swita 

Zapraszamy do tworzenia świątecznych kartek z materiałów naturalnych lub z odpadów. 

Warunki uczestnictwa:

- Własnoręczne wykonanie kartki świątecznej (technika dowolna). - Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 1 pracę (max rozmiar format A50 

- Na metryczce załączonej do pracy, należy umieścić dane wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, nazwę i adres instytucji, telefon lub e-mail kontaktowy, opiekun (proszę nie podpisywać kartek na odwrocie!!!)

- Do każdej pracy musi być dołączone podpisane oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na www.bcee.bydgoszcz.pl

 
Prace prosimy przekazać do sali nr 009 do 20 XI 17r
 
Anna Rydzyńska, Marlena Szymańska

KONKURS LITERACKI „ DZIECI I MISIE”

 

Zapraszamy uczniów klas 2 i 3 SP do udziału w konkursie. Utwory literackie w formie wiersza, opowiadania lub listu, należy podpisane przekazać do dnia 21 listopada do sali nr 013 lub 010. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielnie wykonanie pracy, zgodnej z tematyką konkursu  i z zachowaniem poprawności językowej. najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Organizatorki: Bogumiła Frankowska , Halina Szarkowska    

KONKURS PLASTYCZNY „WSZYSTKIE MISIE, MIŚKI I NIEDŹWIADKI”

misie 

Jak co roku zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie  plastycznym z okazji międzynarodowego dnia misia. Prace, przedstawiające misia – bohatera znanych utworów literackich i bajek, wykonane w dowolnej technice, należy składać  do dnia  21 listopada  w sali nr 013 lub 010.  Na zwycięzców czekają „misiakowe nagrody” oraz  słodkie „co nieco.”  

Organizatorki: Bogumiła Frankowska , Halina Szarkowska    

Mistrz savoir- vivre - szkolny konkurs dla wszystkich uczniów

Czy jestem za pan brat z dobrymi manierami? To pytanie , na które z pewnością odpowiedzą sobie uczestnicy naszego szkolnego konkursu. W  związku  z realizacją  III  edycji programu  „Dobre maniery, łamią bariery” zapraszamy uczniów klas 4-7 do udziału w konkursie „MISTRZ SAVOIR- VIVRE”.  Uczestnicy będą  musieli  wykazać się  wiedzą  z zakresu zasad  savoir-vivre  dotyczących :

 •        nakrywania i  podawania do stołu,
 •       form towarzyskich obowiązujących: w rodzinie,  w szkole , na przyjęciach,
 •       netykiety ( zbiór zasad, które powinien znać internauta),
 •       potraw popularnych w Polsce i Europie.

Konkurs odbędzie się w szkolnej stołówce 23 listopada, czwartek, o godzinie 8 40.

Prosimy o zgłaszanie się trzyosobowych zespołów do 15 listopada u pań: B. Dirbach i J. Nadolnej.

Uczestnicy otrzymają nagrody i punkty plusowe z zachowania.

Gorąco zachęcamy do  udziału  w tym …..kulturalnym przedsięwzięciu

 organizatorki :  Jolanta Nadolna i  Bożena Dirbach

„ Żyję zdrowo i bezpiecznie” 30.10.2017 – 13.11.2017

Celem konkursu jest :

 • podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, a także stosowania przemocy ;
 • dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień ;
 • poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną
 • kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju organizmu
 • uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia 

Uczestnicy: uczniowie klas I-VII  sp i II , III gim.

Termin konkursu:   październik –  listopad

Przebieg konkursu: KONKURS PRZEPROWADZONY BĘDZIE W TRZECH  KATEGORIACH:

Czytaj więcej: „ Żyję zdrowo i bezpiecznie” 30.10.2017 – 13.11.2017

Bydgoszcz w jesiennej sukience

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Bydgoszcz w jesiennej sukience” – konkurs dla uczniów szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii, które spełni poniższe wymagania:

 • zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu,
 • jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie,
 • zdjęcia przynosimy w dwóch wersjach: wydrukowane na papierze fotograficznym o formacie minimum 15 x 18 cm oraz w wersji elektronicznej,
 • na odwrocie podpisujemy zdjęcie imieniem i nazwiskiem.

Zdjęcia przynosimy do nauczycieli informatyki w terminie do 15 listopada 2017 roku.

autor: Aleksandra Wieczorek

Konkurs plastyczny i czytelniczy poświęcony twórczości Wandy Chotomskiej

26 .10.2017r. Wanda Chotomska skończyłaby 88lat. Zmarła 02.08. 2017r. w Warszawie. Pisarka napisała dla dzieci prawie 200 książek. Jej spuścizna twórcza dorównuje twórczości J. Brzechwy i J. Tuwima.

W ramach Projektu „CHOTOMSKA DZIECIOM-DZIECI CHOTOMSKIEJ” zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas 1-3 SP do konkursu plastycznego „ PORTRET PANI WANDY”.  Prace w formacie A4 wykonane w  dowolnej technice, proszę składać do końca miesiąca października w sali nr 013. Nagrodzone dzieła, oprócz  wspaniałych nagród, wezmą także udział w wystawie organizowanej w ramach w/w projektu na UKW.

Zapraszamy także uczniów klas 2-3 Szkoły Podstawowej do Konkursu Czytelniczego „ CAŁA POLSKA CZYTA CHOTOMSKĄ”.  Do konkursu należy wybrać jeden z wierszy pani Wandy i przygotować go na spotkanie. Konkurs odbędzie się 08.listopada o godz. 9.00 w szkolnej bibliotece .

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA DO KOŃCA MIESIĄCA. NAGRODY CZEKAJĄ!!!!

autor: Bogumiła Frankowska

Konkurs chemiczno – informatyczny o Marii Skłodowskiej - Curie

7 listopada przypada 150 rocznica urodzin dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej - Curie. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie chemiczno - informatycznym na najlepszą prezentację multimedialną na temat: „Życie, praca badawcza oraz osiągnięcia Marii Skłodowskiej - Curie”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej i gimnazjum.

Prezentacje można przekazywać do p. Wiolety Falkowskiej i p. Aleksandry Wieczorek do 10 listopada 2017 roku. Szczegółowe informacje u organizatorek konkursu.

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy