Rada Rodziców

Prezydium

przewodnicząca - Dorota Sikorska

z-ca przewodniczącej - Ewelina Kopera

sekretarz - Paweł Franczak

skarbnik - Emilia Borkowska-Sklorz

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca - Monika Opioła-Cegielka

sekretarz - Magdalena Czajkowska