Obiady - luty

Opłata za obiady w lutym wynosi 15 x 3,50  zł  = 52,50 zł

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły  do 7 lutego
 
Nr konta: 71 1240 6452 1111 0010 8491 2188 
 

- intendentka Karina Szumla