Obiady - listopad

Opłata za obiady w listopadzie wynosi 19 x 3,50= 66,50  zł  

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły  do 5 listopada.
 
Nr konta: 71 1240 6452 1111 0010 8491 2188
 
Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie do 31 października.

- intendentka Karina Szumla