Obiady - styczeń

 Opłata obiadowa za miesiąc styczeń 2018 r  

         22 x 2,80 = 61,60

Wpłatę prosimy dokonać do 4 stycznia na konto:

Bank PEKAO/O Bydgoszcz 97 1240 6452 1111 0010 7498 3673 

( nazwisko i imię ucznia, nr obiadowy, miesiąc )

Brak wpłaty w terminie spowoduje wykreślenie dziecka z obiadów.

 

Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Obiady Obiady - styczeń