Obiady - maj

  

Opłata za obiady za miesiąc maj wynosi   53,20 zł 

 

Dla uczniów jadących na zieloną szkołę opłaty wyglądają następująco :

KLASY :

1ap, 1bp, 1cp, 2ap, 2bp, 2cg, 3ag, 3cg, 3dg -  42zł

KLASY :

3ap, 3bp, 3cp, 3dp, 3ep, 3fp, 4ap, 4bp, 4cp, 4dp, 4ep, 5ap, 5bp, 

5cp, 5dp, 6ap, 6bp, 6cp, 6dp, 7ap, 7bp, 7cp 7dp, 7ep, 2ag - 44,80 zł

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły do 8 maja. 

 

Bank PEKAO/O Bydgoszcz 97 1240 6452 1111 0010 7498 3673 

( nazwisko i imię ucznia, nr obiadowy, miesiąc )

Brak wpłaty w terminie spowoduje wykreślenie dziecka z obiadów.

 

Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Obiady