Deklaracja Dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Józefa Piłsudskiego z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs10.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
  • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

- cel linku nie jest odpowiednio określony,

- załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

- pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

- filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

- mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego

85-092 Bydgoszcz ul. Karłowicza 2

tel/fax.: 52 341-32-34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Szymon Lewalski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 660-711-764

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Karłowicza, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z ogólnodostępnego parkingu przy ulicy, poprzez dwa stopnie schodów lub podjazd dla wózków. Przy wejściu do szkoły brak podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście boczne od ul. Karłowicza umożliwia dostęp do części sportowej budynku bez ograniczeń w postaci schodów. Ponadto są jeszcze trzy wejścia do budynku od strony boiska szkolnego, dwa – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach i jedno wyjście ewakuacyjne. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa. Przejście z budynku na część sportową poprzez schody. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Jesteś tutaj: Start