REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 31